ČLÁNOK
NABE neočakáva v USA recesiu, avšak riziká existujú
27. februára 2001

Americká ekonomika sa v tomto roku vyhne recesii, avšak riziká sú stále výrazné, pretože aktivita v podnikateľskom sektore prudko spomaľuje. Oznámila to Národná asociácia pre ekonomiku podnikov (National Association for Business Economics – NABE). Asociácia predpovedá na rok 2001 pokles krátkodobých úrokových sadzieb, mierny rast spotrebiteľských cien a vyššiu mieru nezamestnanosti. Na celý rok 2001 predpovedá NABE spomalenie ekonomického rastu v USA na 2 % z minuloročnej úrovne 5 %, ktorá bola najvyššia za 16 rokov.

Ešte v novembri minulého roka predpovedal NABE na rok 2001 ekonomický rast na úrovni 3,4 %. Ak sa predpovede splnia, americká ekonomika sa vyhne recesii, ktorá predstavuje dva po sebe nasledujúce štvrťroky v znamení ekonomického poklesu. Avšak pravdepodobnosť recesie sa zvýšila na úroveň 1:3 z novembrového odhadu 1:5.

V porovnaní s novembrovými prognózami sa najvýraznejšie znížili predpovede spotrebiteľských výdavkov, fixných investícií v podnikateľskom sektore a rastu zásob. Predpovede pre rok 2002 sú však priaznivejšie, keďže NABE očakáva oživenie ekonomického rastu na 3,5 %. Rýchla reakcia americkej centrálnej banky na spomalenie rastu ekonomiky vo forme redukcie úrokových sadzieb o plný percentuálny bod je jednou z hlavných príčin, prečo sa NABE spolu s analytikmi domnieva, že sa USA vyhnú recesii. Ak sa daňové redukcie uzákonia v zhode s návrhmi prezidenta Georga W. Busha, pomôže to americkej ekonomike dosiahnuť výrazné oživenie ku koncu tohto roku.

Asociácia očakáva zmiernenie inflácie, pričom spotrebiteľské ceny by mali za celý rok 2001 vykázať priemerný rast o 2,6 %. V minulom roku vzrástli o 3,4 %. „Pozitívnou správou je zmiernenie inflačných tlakov,“ povedali analytici. Zisky firiem po zdanení, ktoré podľa odhadov stúpli v minulom roku o 13,7 %, vykážu v roku 2001 podľa predpovedí minimálny prírastok 0,3 %, a to z dôvodu spomalenia ekonomického rastu a pokračujúceho zvyšovania mzdových nákladov. V roku 2002 sa však očakáva posilnenie ziskov podnikov o 6,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS