ČLÁNOK
Na základe predbežných údajov hospodárenia spoločnosti Slovenské lodenice za rok 1997 dosiahol podnik zisk 38,1 mil. Sk
28. februára 1998

Na základe predbežných údajov hospodárenia spoločnosti Slovenské lodenice za rok 1997 dosiahol podnik zisk 38,1 mil. Sk. Výsledky firmy v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami svedčia o určitej stabilizácii. V roku 1995 dosiahli SLK zisk 71,2 mil. Sk, avšak v roku 1996 len 11,2 mil. Sk. Výnosy spoločnosti predstavujú za minulý rok 3,281 mld. Sk. Znamená to pokles oproti predchádzajúcemu roku o 126,6 mil. Sk, avšak mierny nárast oproti výnosom roku 1995, ktoré predstavovali 3,020 mld. Sk. Počet zamestnancov poklesol z 2 767 v roku 1996 na 2 593. Agentúru SITA o tom informoval vedúci odboru styku s verejnosťou v SLK Miroslav Bednár. V predchádzajúcom roku spoločnosť vyrobila a realizovala 15 plavidiel štyroch typov. Z tohto počtu 7 lodí typu NL Rýn bolo určených pre Severné morské parachodstvo Archangeľsk, jedna pre Severné riečne parachodstvo Archangeľsk a jedna pre Rohden Hamburg. Z typu NL Rostock vyrobili SLK v roku 1997 dva plavidlá a to pre Briese Leer a Triton Schiffahrts Leer. Jedno plavidlo typu NL Elbe zhotovil podnik pre Rohden Hamburg a tri typu NL Schelde pre nemeckého zákazníka Wessels Haren. V tomto roku vyrobia SLK rovnaký počet nákladných plavidiel ako v predchádzajúcom roku. Pôjde o päť lodí typu NL Rýn, šesť lodí NL Schelde, tri kusy NL Leda a jednu loď NL Rostock. Takáto produkcia má pre podnik priniesť výnosy vo výške 3,948 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje zvýšenie o 700 mil. Sk. Náklady by mali v tomto roku predstavovať 3,907 mld. Sk, čo zabezpečí hospodársky výsledok SLK na úrovni 41 mil. Sk. Firma má na európskom trhu s nákladnými loďami tonáže 2 tis. až 4,5 tis. ton 10-percentný podiel. Rozhodujúca časť produkcie bol podobne ako aj v roku 1996 určený na export do dvoch hlavných odberateľských krajín – Nemecka a Ruska. Pribudol aj jeden nový zákazník – Severné riečne parachodstvo z Archangeľska. V súčasnosti vlastní takmer 38 % základného imania skupina okolo Chirany Premy spolu s Slovenskou kreditnou bankou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS