ČLÁNOK
Na VZ zmeny v dozornej rade a stanovách Istrofinu
3. októbra 1999

Pondelkové riadne valné zhromaždenie (VZ) Istrofinu, a.s., Bratislava zvolilo novú dozornú radu spoločnosti. Doterajších členov Jaroslava Haščáka, Pavla Scholtza a Juraja Herka nahradili Martin Kúšik, Juraj Tomášek a Jana Schieberová. Posledným, opätovne zvoleným členom dozornej rady je Jozef Špirko. Agentúru SITA o tom informoval Jaroslav Haščák.

Cieľom zmeny stanov bolo podľa jeho slov spresnenie ich ustanovení s Obchodným zákonníkom. Akcionári schválili zmeny týkajúce sa najmä povinnosti pri splácaní menovitej hodnoty upísaných akcií, zvyšovania a znižovania základného imania a predkupného práva akcionárov. Menili sa aj skutočnosti súvisiace s oznámením o zvolaní riadneho a mimoriadneho VZ a s obsahom tohto oznámenia, konaním členov predstavenstva a voľbou členov dozornej rady a predstavenstva. Pondelkového riadneho VZ Istrofinu sa zúčastnili dvaja akcionári – právnická a fyzická osoba.

Spoločnosť Istrofin eviduje v súčasnosti okolo 150 tis. bývalých akcionárov VÚB Kupón. Istrofin vznikol rozdelením spoločnosti Interfin Group, a.s., ktorá ako právny nástupca zlúčením so spoločnosťou Stratégia Invest, i.f., a.s. (VÚB Kupón) prevzala všetkých akcionárov Stratégia Invest, i.f., a.s. Za rok 1997 vykázal Istrofin stratu 287 mil. Sk, ktorú ovplyvnila tvorba opravných položiek. V prvom polroku 1998 hospodáril Istrofin so ziskom 167,615 mil. Sk. Strata na akciu z roku 1997 v hodnote 93 Sk sa v minulom roku zmenila na zisk 54 Sk. Čistá hodnota aktív na akciu vzrástla z 994 Sk v roku 1997 na 1 048 Sk v uplynulom roku. Ku koncu roka s najväčšou pravdepodobnosťou spoločnosť v súvislosti s dramatickým poklesom na kapitálových trhoch v SR a ČR a nevyhnutnou tvorbou opravných položiek opäť vykáže stratu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS