ČLÁNOK
Na vyšetrovanie nebankových subjektov 77,4 mil. Sk
16. mája 2002

Rozpočtové kapitoly rezortov spravodlivosti, vnútra a Generálnej prokuratúry SR (GP) by sa v tomto roku mali navýšiť o 77,373 mil. Sk. Zdroje, ktoré Ministerstvo financií SR (MF) navrhuje uvoľniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) z nezrealizovaných výdavkov na celoslovenský informačný systém Govnet-KASROŠ, by mali uvedené orgány použiť na preverovanie činnosti nelicencovaných obchodných spoločností. Ministerstvo spravodlivosti SR (MS) by malo v tomto roku dostať navyše 11,473 mil. Sk, Ministerstvo vnútra SR (MV) najmä na posilnenie vyšetrovacích tímov 60,9 mil. Sk a GP 5 mil. Sk. Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie mimoriadne zvýšenej činnosti štátnych orgánov súvisiacej s preverovaním činnosti obchodných spoločností bez licencií z dielne MF, ktorým by sa mala zaoberať vláda.

V marci predložili rezortu financií MV, MS a GP prvé požiadavky na zvýšenie rozpočtových prostriedkov. Pôvodná požiadavka rezortu spravodlivosti, ktorá vychádzala z predpokladu, že sa na súd obráti asi 210 tis. poškodených klientov, bola 26,34 mil. Sk. Najmä na posilnenie špecializovaných vyšetrovacích tímov žiadalo MV navýšiť rozpočet o 87,9 mil. Sk a pôvodná požiadavka GP bola 14,4 mil. Sk. Po rokovaniach na MF však rezorty svoje požiadavky prehodnotili a znížili o 51,267 mil. Sk na 77,373 mil. Sk.

Prostriedky na zvýšenú činnosť štátnych orgánov by sa mali čerpať z ušetrených prostriedkov na celoslovenský informačný systém Govnet-KASROŠ. Vláda totiž v apríli rozhodla o zrušení zmluvy firmou KISS na dobudovanie vládnej informačnej siete Govnet v rámci projektu KASROŠ, čím sa ušetrí 704,4 mil. Sk. Požiadavky troch rezortov na preverovanie nebankových subjektov v objeme 77,373 mil. Sk predstavujú približne 11 % týchto prostriedkov.

Vláda by mala schváliť aj úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly VPS formou viazania uvedených výdavkov pre uvedené tri kapitoly. Navýšené prostriedky by mali podliehať osobitnému režimu zúčtovania a ministri spravodlivosti, vnútra a generálny prokurátor by mali vláde predložiť spoločnú správu o použití týchto prostriedkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS