ČLÁNOK


,

Na vlnách Radio Frequency
14. marca 2005

Predstavte si svet, v ktorom by boli plastické karty a papierové dokumenty nahradené jednoduchými inteligentnými kartami alebo zariadeniami umožňujúcimi jednotlivcom prístup k bankovému účtu a to či už pri nástupe do vlaku, platení súdnych poplatkov alebo pri požičiavaní kníh v knižnici.

Znie to príliš futuristicky? Čoraz väčšmi sa svetová pozornosť sústreďuje na problém bezpečnosti a potrebu autentifikácie individuálnej identity. Preto sa čoraz viac urýchluje vývoj a akceptácie nových kompaktných a prenosných identifikačných technológií. Pôvodne futuristická predstava sa môže čoskoro stať skutočnosťou. Súčasný pokrok v oblasti vývoja technológií bezkontaktných kariet a smart kariet s duálnym použitím môže so sebou priniesť množstvo služieb uskutočňovaných len kúskom silikónu.

Ako postupoval vývoj technológie bezkontaktnej čípovej karty?.

Digitálne karty v Pusane

V roku 1998 bol v kórejskom Pusane zostavený dopravný systém založený na báze bezkontaktných smart kariet. Dnes je táto schéma už premysleným príkladom toho, ako sa môže technológia bezkontaktných systémov vyvinúť na duálne použitie. Populácia v Pusane ocenila výhody originálneho transportného systému natoľko, že požadovala extra služby, ktoré boli oficiálne uvedené ako Digital Pusan Card v roku 2000.

Pusanská digitálna karta je multifunkčnou transportnou kartou, ktorú môže užívateľ načítať aj pri platbách prostredníctvom internetu. Prevádzkovateľom systému je spoločnosť Transportation, ktorá ponúka flexibilitu aktualizácie technológie. Jej cieľ je uviesť do života finančné transakcie cez karty. Ak by ste žili v Pusane, mohli by ste cestou do práce stihnúť popri nastupovaní do autobusu kúpiť noviny, ktoré uhradí vaša elektronická peňaženka. Cena lístku sa odpočíta hneď ako opustíte autobus sťa palubný čitateľ s dobrým pocitom za správne uhradený lístok. Na konečnej stanici vložíte vašu kartu do čítacieho terminálu a skontrolujete zostatok na vašom bankovom účte po uskutočnení transakcie. Ak skončíte v práci príliš neskoro, odveziete sa domov taxíkom, ktorý zaplatíte tiež elektronicky. Doma sa zaregistrujete na internete opäť použitím karty, zaplatíte bežné účty a skontrolujete zostatok. Všetky tieto aktivity ste uskutočnili použitím jediného kúska plastu.

Sociálne karty v Moskve

Asociácia Visa International v spolupráci s Moskovským mestským zastupiteľstvom, Moskovskou bankou a Rosan Finance uskutočnila prvú aplikáciu high-techovej technológie kariet vo východnej Európe. Projekt predstavoval jeden z prvých najrozsiahlejších multiaplikačných systémov čípových bezkontaktnýchkariet na svete.. V roku 2000 ho využívali cestujúci v moskovskom metre a železnici, a pokryl široký rozsah aplikácií založených na multifunkčnom duálnom prepojení čipových kariet EMV. Karta môže plniť nielen funkciu cestovného lístka, ale rovnako môže slúžiť aj ako identifikačná karta umožňujúca užívateľom získať prístup do vládnych a spotrebiteľských servisov.

V Rusku vydali nezanedbateľný počet (3 milióny) termínovaných platobných kariet, ktorý populácii poskytuje vyššiu životnú úroveň.

Platby „vlnou“

Len čo všetky veľké medzinárodné asociácie spustili bezkontaktné platobné iniciatívy, novým trendom v platobnom priemysle sa stali bezkontaktné platobné systémy založené na Radio-Frequency (RF) princípe.

S bezkontaktnými platobnými kartami založenými na princípe RF môžu spotrebitelia rýchlejšie a jednoduchšie platiť za transakcie „vlnou“. V dôsledku pozitívnych výsledkov dosiahnutých pri prvých implementáciách, sa trh bude rozvíjať smerom k budovaniu a rozširovaniu v ďalších geografických regiónoch

. Platobný systém založený na princípe „prilož-a-choď “ je ideálnym riešením pre maloobchodníkov, kde je podstatná rýchlosť platieb, ako napríklad zariadenia s rýchlym občerstvením, bežné reštaurácie, benzínové pumpy, služby, obchody s potravinami, divadlá, autobusové a iné dopravné stanice či parkovacie zariadenia.

Platby prostredníctvom bezkontaktných kariet

Bezkontaktné riešenie má priamočiary chce držiteľ karty platiť, jednoducho vloží kartu do 4 cm otvoru čítacieho zariadenia. Anténa karty – tenký medený drôtik umiestnený vnútri karty – vyšle RF signál, ktorý doručí informáciu rýchlo a bezpečne k čítaciemu zariadeniu spojenému s obchodníkovým POS terminálom. Platobný terminál potom spojí príslušné finančné siete alebo ďalšie interaktívne systémy, ktoré uskutočnia autorizáciu. Karty EMV môžu byť konfigurované tak, aby sa off-line autorizovala priamo v terminále, väčšinou bez udania PIN-u v prípade, že ide o transakciu nízkej hodnoty, čím sa zredukuje celkový transakčný čas s podielom na sekundu.

Výhody bezkontaktných riešení

Hodnota bezkontaktných platobných transakcií je jasná. Spotrebitelia oceňujú väčšie pohodlie a rýchlejší kontrolný čas. Obchodníci môžu rýchlejšie a jednoduchšie využiť výhody pohotovosti novej platobnej technológie, čím sa urýchli transakčný proces, vzrastú príjmy a zlepší sa chápanie spotrebiteľského správania. S čipovými kartami založenými na princípe RF sú transakcie omnoho bezpečnejšie a multiaplikačná technologická schopnosť umožní obchodníkom, majiteľom kariet a vydavateľom implementáciu nových programov. Nahradenie hotovostných stykov bezkontaktnými platobnými systémami založenými na princípe RF tiež dovoľuje držiteľom kariet a vydavateľom zvýšiť objem transakcií a príjem.

Obchodný zámer pre platobný priemysel je tiež jasný. Bezkontaktný platobný systém spôsobil platobnú revolúciu a má potenciál priniesť platobnému priemyslu novú vlnu možností a výnosov.

Bezkontaktné karty

MasterCard uskutočnil dva prieskumy trhu zamerané na bezkontaktnú kartu PayPass a spoločnosť American Express rovnako testovala vlastný bezkontaktný produkt, označovaný ako ExpressPay. Visa Wave vstúpila do sféry bezkontaktných riešení na jar roku 2004 v Malajzii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS