ČLÁNOK


,

Na vlastné riziko
14. marca 2003

Poistovne majú v zmluvách klauzuly o obmedzení plnenia. Ak náhodou cestujete do oblasti, kde vypukne vojna, riziko znášate sami. Iracká kríza, ako sa všeobecne hovorí situácii na Blízkom východe, mieša karty. Zaciatkom marca vyjadrilo obavu o Slovákov, ktorí tam žijú, aj Ministerstvo zahranicných vecí (MZV) SR. V ozname žiada obcanov SR, aby necestovali do Iraku, Jordánska a Kuvajtu. Vyzýva Slovákov, ktorí sa nachádzajú v týchto krajinách, aby ich co najskôr opustili. Odporúca necestovat a velmi zodpovedne zvážit nevyhnutnost dalšieho pobytu v Bahrajne, Izraeli, Jemene, Katare, Libanone, Ománe, Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, Sýrii, palestínskych samosprávnych územiach. Rovnako si treba zvážit cesty do Egypta a Iránu. Otázkami bezpecnosti Slovákov, ktorí žijú v Kuvajte, sa zaoberali už aj premiéri Slovenska i Ceska. Rodinní príslušníci našich diplomatov z Izraela a Sýrie sa už vrátili domov.

Mnohých upozornenia odradia od plánovaných ciest. Cestovné kancelárie však stále ponúkajú zájazdy do Egypta, Izraela, Turecka. Na tom nie je nic zlé. Ak je niekto dobrodruh a chce cestovat, je to jeho slobodné rozhodnutie. Hoci do Iraku turistické cesty rozhodne nemieria, niektorí si tam plnia alebo budú plnit svoje povinnosti. Slovenská chemická jednotka odletela už 1. marca. V prípade, že by sa vojnový konflikt naozaj zacal, urcite vycestujú aj niekolkí novinári. Je jasné, že vojenský biznis je velmi rizikový. Ako je to však s poistením osôb v oblastiach, v ktorých zúri vojna?

Cestovné poistenie v sebe zahrna poistenie liecebných nákladov, úrazu, batožiny i zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Aj v prípade dovolenky napr. v Turecku, Egypte alebo Izraeli poistovne ponúkajú takýto produkt bez ohladu na to, že je to oblast ohrozená vojnou. Vo väcšine z nich totiž nepoznajú výrazy vojnová alebo ohrozená oblast. Hovoria však o vojnovom konflikte. Ak je prícinou vzniku poistnej udalosti, neposkytnú plnenie.

„Sme schopní poistit klienta, ak splní poistné podmienky, ale v prípade, že nastane poistná udalost v dôsledku vojnového konfliktu, potom poistovna nie je povinná podmienky plnit,“ hovorí riaditel odboru marketingu Ergo poistovne Emil Mitro. V prípade, že dôjde k poistnej udalosti následkom priamej alebo nepriamej úcasti na bojových akciách alebo iných vojenských operáciách, v zmysle platných všeobecných poistných podmienok si výluku poistného plnenia uplatnuje aj Generali Poistovna, a. s. Marta Fitošová z poistovne UNIQA vysvetluje, preco nemôžu poistovat ludí cestujúcich do vojnových oblastí: „Úlohou poistenia je kompenzovat škody, ktoré vzniknú v dôsledku náhodnej a nepredvídanej situácie. Vojnové ohrozenie túto podmienku nesplna, preto sa nan poistenie nevztahuje. Zároven ide o riziká a prípadné škody velkého rozsahu, ktoré by vyžadovali mimoriadne vysoké financné krytie neprimerané na zabezpecenie financnou inštitúciou.“ Podobné odpovede by sme dostali vo všetkých poistovniach.

Osobitným prípadom je aj cestovné poistenie. Hovorkyna Allianz-Slovenskej poistovne Lucia Bombošová vysvetluje: „Cestovné poistenie si klient môže dojednat, ale z poistenia sú vylúcené náklady na poistné udalosti vzniknuté v súvislosti s vojnovým konfliktom.“ Z hladiska definície cestovného poistenia podla nej nie je možné poskytnút poistnú ochranu aj z iných dôvodov, ako je výška rizika. Cestovné poistenie garantuje i kvalitatívny charakter, ciže asistencné služby. Odporucenie vhodného zdravotníckeho zariadenia, konzultácie s lekármi, prevoz v rámci destinácie alebo prevoz spät na Slovensko, co poistovna nemôže technicky zabezpecit v krajine, ktorá je vo vojnovom konflikte. Nedá sa však povedat, že poistit sa v žiadnom prípade neoplatí. Imaginárny príklad z poistovne Generali: Obcan SR sa rozhodne cestovat do krajiny v súcasnosti ohrozenej potenciálnym vojenským konfliktom a uzavrel si cestovné poistenie. Ak sa mu stane úraz, na ktorý sa vztahuje poistenie liecebných nákladov v zahranicí (zlomí si nohu na schodoch), Generali preskúma poistnú udalost. Poistné plnenie uskutocní bez ohladu na to, ci sa udalost stala v krajine ohrozenej vojenským konfliktom. V prípade, že sa spomínaný úraz stane následkom priamej alebo nepriamej úcasti na bojových akciách alebo iných vojenských operáciách, uplatnuje si poistovna obmedzenie poistného plnenia. Platí to pre cestovné, životné, úrazové alebo iné poistenie osôb.

Každý by si mal uvedomit zvýšené riziko v krajinách, o ktorých hovorilo MZV SR. Ak sa nájdu dobrodruhovia, ktorí predsa len vycestujú, nemali by zabúdat, že je to na ich vlastné riziko. Poistovne sa v prípadoch vojny zbavili zodpovednosti.

Otázka pre poistovne: Za akých okolností by ste poistili našu chemickú jednotku vyslanú do Iraku?

Ergo: Poistovna by bola schopná poistit jednotku, ale len ak by poistila napr. celú, alebo znacnú cast vojakov v SR. Potom by nedošlo k obmedzeniam v prípade poistných udalostí, pretože na túto skupinu by boli inak vypocítané sadzby poistného.

Allianz-Slovenská poistovna: Nepoistitelné a nepoistuje sa.

UNIQA: U nás nie je možné dojednat poistenie vojenských jednotiek. V prípade poistenia osôb s inými pracovnými povinnostami sa k možnosti poistenia pristupuje individuálne, k uzatvoreniu poistenia sa vyjadruhe tzv. prijímatel rizika (osoba zodpovedná za posúdenie rizikovosti poistenia), ale v prípade vojnového konfliktu by poistenie týchto osôb neodporucil.

Úrazové zabezpecenie profesionálnych vojakov naštastie rieši súbor zákonov i špeciálny Vojenský úrad sociálneho zabezpecenia. Paragrafy 20 až 29 zákona c. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpecení policajtov a vojakov hovoria práve o úrazovom zabezpecení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS