ČLÁNOK
Na úrovni 43,50 Sk za euro sa dá očakávať vyberanie ziskov
14. februára 2001

Náš pôvodný odhad hovoril o 8,3% YoY inflácii v januári 2001, pričom cenová úroveň sa zvýšila o 7,7% v januári 2001 oproti januáru 2000.

Voči doláru koruna končila na 47,15 Sk za dolár (bid) a voči českej korune na 1,26 na strane bid.

V utorok sa na peňažnom trhu uskutočnila prvá tranža emisie štátnych dlhopisov č. 147 s trojročnou valutou. Komerčné banky v nej využili možnosť podať ponuku na odkúpenie dlhopisu pod nominálnu hodnotu, a tak dopyt po týchto cenných papieroch dosiahol až 6,29 mld. Sk. Ministerstvo financií SR (MF) však z celkového dopytu akceptovalo len 1 mld. Sk pri priemernej cene 7,799 % p.a. Minimálny výnos dosiahol 7,78 % p.a. a maximálny 7,8 % p.a. Zvyšné ponuky boli zrejme pre ministerstvo neprijateľné. Rezort financií mal pôvodne záujem v tejto tranži získať 3,5 mld. Sk.

„Investori si teraz pravdepodobne už uvedomia, že štát v súčasnosti nepotrebuje zdroje z medzibankového trhu,“ skonštatoval díler Tatra banky Miloslav Paracka. Výnos na úrovni 7,8 % p.a. je podľa neho zaujímavý a tak možno očakávať zvýšený záujem o tieto cenné papiere. Zvláštnosťou tejto emisie je fakt, že MF ju môže časovom horizonte do konca novembra doplniť až do výšky 11 mld. Sk.

V pravidelnom dvojtýždňovom sterilizačnom repotendre dosiahol dopyt len 16,050 mld. Sk a Národná banka Slovenska (NBS) ho akceptovala v plnej výške. V stredu pritom bude maturovať až 18 mld. Sk. Znížený záujem o sterilizáciu ako po iné týždne mohol podľa Paracku spôsobiť mierny podstav v sektore, ako aj možnosť umiestnenia prostriedkov do štátnych dlhopisov. Priemerný úrokový výnos oproti poslednej aukcii stúpol o 0,03 percentuálneho bodu na 7,76 % p.a. Minimálny úrok predstavoval 7,7 % p.a. a maximálny 7,9 % p.a. Zverejnené údaje o jadrovej inflácii podľa Paracku vytvárajú priestor na pokles kľúčových sadzieb NBS. Centrálna banka si však podľa neho zrejme počká na februárové hodnoty, a tak by k zmene mohla pristúpiť v marci.

Podstav sektora na dennej báze stúpol od rána z 1,1 mld. Sk na 1,5 mld. Sk. Komerčné banky deponovali v zúčtovacom centre NBS 27,96 mld. Sk, čo na kumulatívnej báze predstavuje plnenie povinných minimálnych rezerv na 99,99 %. V stredu by sa podľa Paracku mal trh dostať do mierneho nadstavu, pretože do sektora príde v čistom vyjadrení takmer 2 mld. Sk z vyrovnania repotendrov. Úrokové sadzby najkratších depozít by sa podľa neho mali udržať nad 7,5 %, dlhšie sadzby by tiež nemali zaznamenať zmenu.

Jednodňové zdroje sa v utorok pohybovali na 7,6 / 7,8 % p.a., týždňové až dvojmesačné na 7,5 / 7,7 % p.a. Trojmesačné až deväťmesačné fondy boli na úrovni 7,4 / 7,6 % p.a. a ročné na 7,3 / 7,5 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS