ČLÁNOK
Na únikoch nepriamych daní prichádza štát ročne asi o 30 mld. Sk
5. septembra 2003

Na únikoch u spotrebných daní a dani z pridanej hodnoty (DPH) prichádza štát ročne približne o 30 mld. Sk. Najvyššie úniky sú pritom na DPH, ktoré rezort financií odhaduje okolo 24 mld. Sk. Podľa ministra financií Ivana Mikloša sa totiž šedá ekonomika podieľa na hrubom domácom produkte asi 12 až 15 percentami. Úniky na spotrebnej dani z tabaku odhadujú výrobcovia cigariet podľa Mikloša na 1,7 mld. Sk, pričom asi 10 % cigariet v obehu je podľa nich pašovaných. „Podľa údajov výrobcov liehu je v obehu asi 30 % ‚čiernych‘ liehovín. Daňový únik zo spotrebnej dane z liehu tak môže byť asi 1,2 mld. Sk,“ uviedol Mikloš. U minerálnych olejov príde štát podľa neho len pri pašovaní pohonných hmôt v nádržiach osobných automobilov ročne asi o 500 mil. Sk.

Rezort financií plánuje do vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) uskutočniť viaceré opatrenia na zníženie daňových a colných únikov. Pri pašovaní cigariet by sa mala zefektívniť podľa Mikloša činnosť colnej správy. Nelegálnu výrobu a dovoz liehu by mal obmedziť nový systém daňových skladov, pričom by mala pomôcť obmedziť tzv. čierny lieh na slovenskom trhu aj personálna výmena v niektorých liehovaroch alebo centrálne bilancovanie výroby, vývozu a dovozu liehu. Daňové a colné úniky by malo minimalizovať aj zavedenie systému daňovej zábezpeky, ktorým sa sleduje obmedzenie počtu osôb oprávnených nakladať s tovarmi. Mali by sa tiež sprísniť sankcie za nedovolenú výrobu a uvádzanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do obehu a za falšovanie kontrolných pások.

V oblasti DPH chce Ministerstvo financií SR najmä zjednodušiť legislatívu, zaviesť jednotnú sadzbu DPH a zjednotiť podmienky vrátenia nadmerného odpočtu tejto dane, ale aj zlepšiť kontrolu zo strany správcov dane. Okrem toho by sa SR mala zapojiť do informačného systému VIES, v rámci ktorého bude možné kontrolovať pohyby tovarov do a z iných krajín EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS