ČLÁNOK
Na trhu nová správcovská spoločnosť SPORO
26. októbra 2001

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) vstúpila od pondelka prostredníctvom svojej 100-percentnej dcérskej správcovskej spoločnosti Sporo Asset Management (SPORO) aj na trh kolektívneho investovania. Informoval o tom člen predstavenstva banky Peter Krutil.

Sporiteľňa podľa neho vidí na Slovensku veľký potenciál na tomto trhu, keďže podiel aktív v otvorených podielových fondoch (OPF) tvorí v porovnaní s celkovými bankovými vkladmi len 1,09 %, čo je zhruba 6,25 mld. Sk. „Vo vyspelých krajinách je to podstatne viac,“ skonštatoval. Ako dodal, SLSP do konca roka očakáva nárast majetku spravovaného vo všetkých OPF na 5 % z objemu bankových vkladov, čo by malo predstavovať 28 mld. Sk. Sporiteľňa má podľa Krutila záujem vyťažiť z tohto potenciálu čo najviac a stať sa významným hráčom na trhu. K nárastu záujmu klientov o produkty kolektívneho investovania podľa neho prispeje tiež očakávaný pokles úrokových sadzieb v strednodobom horizonte.

SPORO spravuje dva OPF, Korunový peňažný fond a Korunový dlhopisový fond. Prvý z nich investuje získané prostriedky do krátkodobých štátnych cenných papierov, terminovaných vkladov a likvidných bankových dlhopisov. Dlhopisový fond sa zameriava najmä na strednodobé investície do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, nástrojov peňažného trhu a dlhopisov bánk a podnikov. Minimálna vstupná investícia do oboch fondov je 25 tis. Sk a nasledujúca minimálne 5 tis. Sk.

Podielové listy SPORO sa budú od začiatku roka distribuovať vo všetkých mestských pobočkách SLSP. V súčasnosti sa v skúšobnej prevádzke predávajú v pobočkách v Bratislave, Nitre a v Trenčíne. Od 5. novembra k nim pribudnú tiež predajné miesta v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. Depozitárom správcovskej spoločnosti je SLSP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS