ČLÁNOK
Na svojej dnešnej schôdzi schválil Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu Návrh zákona o zriadení Spoločnej zdravotnej poisťovne,
25. septembra 1997

„Momentálny súčet poistencov týchto poisťovní je 750 tisíc poistencov a predpokladáme, že toto číslo by malo vzrásť na 800 tisíc až 1 milión,“ povedal prezident Poisťovne MV SR Eduard Kováč. Najdôležitejší efekt fúzie by tak bol posilnenie postavenia poisťovne pri rokovaniach s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti. „S veľkými poisťovňami, ako je v súčasnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, si jednotliví poskytovatelia nemôžu dovoliť neuzavrieť zmluvy,“ vysvetlil E. Kováč Fúzia by podľa E. Kováča mala priniesť zníženie nákladov o 27 – 30 %. Počiatočné zvýšenie nákladov spôsobia iba náklady na odstránenie nekompatibility informačných systémov jednotlivých poisťovní. Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu dnes vyslovil súhlas aj s pristúpením Rumunska do Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA). Podľa riaditeľky sekcie obchodnej politiky Ministerstva hospodárstva SR Anny Joštiakovej neprinesie odbúranie ciel pri dovoze z Rumunska žiadnu ujmu štátnemu rozpočtu SR. „Slovensko má v súčasnosti s Rumusnkom aktívnu obchodnú bilanciu a pristúpenie Rumunska do CEFTA by malo tento trend iba prehĺbiť,“ povedala Joštiaková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS