ČLÁNOK
Na svete je 700 miliónov užívateľov mobilov
12. januára 2001

Mobilný telefón vlastnilo ku koncu uplynulého roku 700 miliónov ľudí na celom svete. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti EMC, ktoré zverejnil ISDN Server. Oproti koncu roka 1999 tak počet užívateľov vzrástol o 213 mil. osôb. Správa zahŕňa všetky technológie pre celulárnu mobilnú komunikáciu, teda nie iba GSM, ktorý sa okrem iného používa aj na Slovensku.

Uplynulý rok bol podľa EMC vrcholom, pokiaľ sa jedná o tempo rastu. Vzhľadom k dosiahnutiu nasýtenosti dopytu bude nárast v tomto roku nižší, čo podľa odhadov EMC znamená zhruba 184 miliónov nových užívateľov. Hranica miliardy užívateľov tak má byť prekročená v priebehu tretieho štvrťroku 2002. Na konci roka 2000 bolo vo svete celkovo 425 mil. užívateľov mobilov so štandardom GSM a do konca roku 2001 by sa ich počet mal zvýšiť na 540 miliónov. To bude podľa EMC predstavovať 65 % všetkých mobilných telefónov. Pretože zdanlivou doménou GSM je Európa, na ďalšom raste počtu užívateľov sa podľa EMC bude podieľať najmä Čína. Tá s viac než 73 mil. užívateľov predstavuje najväčší trh s GSM (podiel 16 %). Vzhľadom k počtu obyvateľov Číny je však penetrácia stále veľmi nízka.

Údaje o počte užívateľov v ČR nezaostávajú za číslami z vyspelých krajín. Mobilní operátori EuroTel, RadioMobil a Český Mobil registrovali na konci uplynulého roka viac než 4,32 milióna aktívnych zákazníkov. Vlani si v ČR mobilný telefón zaobstaralo viac než 2,375 milióna osôb. Penetrácia sa tak medziročne zvýšila z necelých 20 % na 43 %. Dvaja slovenskí mobilní operátori, spoločnosti Globtel, a.s. a EuroTel Bratislava, a.s. mali k ultimu roka 2000 celkovo 1 093 601 aktívnych zákazníkov, čím medziročne zaznamenali takmer 70-percentný nárast počtu užívateľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS