ČLÁNOK
Na stredajšom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) Drôtovne došlo k odvolaniu všetkých doterajších členov predstavenstva
24. septembra 1998

Tí sú zástupcami minoritných akcionárov Istrofin, a.s., Bratislava a Prvá investičná, a.s., Bratislava. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal riaditeľ spoločnosti Róbert Hraňo. Tieto zmeny potvrdil aj člen predstavenstva Istrofinu Jaroslav Haščák. Ako ďalej informoval, valné zhromaždenie schválilo aj zmenu stanov spoločnosti, ktorú navrhli minoritní akcionári. Nové obsadenie orgánov Drôtovne ani zmenu stanov však nekonkretizoval. „Minoritný akcionár spolu s manažmentom rokuje o odpredaji firmy strategickému partnerovi. Vzhľadom k pokračujúcej svetovej globalizácii trhov v oblasti kordov považujeme túto aktivitu za pozitívnu a zmenu akcionárskej štruktúry za týchto podmienok rozhodne uvítame,“ vyhlásil R. Hraňo. Zároveň však dodal, že rokovania nie sú v štádiu ukončenia ale ešte stále prebiehajú. Zmena zloženia predstavenstva a dozornej rady bola predmetom rokovania už na MVZ, ktoré sa konalo 14. júla. MVZ zvolal Istrofin Bratislava, ktorého súčasný podiel na základnom imaní Drôtovne je 14,2 %. Zámerom bolo podľa slov predsedu predstavenstva Istrofinu Mareka Dospivu požiadať na MVZ o vysvetlenie jednotlivých otázok, ktoré neboli na riadnom valnom zhromaždení postačujúco zodpovedané. Istrofin navrhol vtedy zmenu stanov, ktorá by mu zaručila nomináciu do spomínaných orgánov. „Istrofin nemá zastúpenie v štatutárnych orgánoch spoločnosti a cestou MVZ chce byť informovaný o činnosti firmy, v ktorej má významný podiel na základnom imaní,“ skonštatoval v júli M. Dospiva. Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. V minulom roku dosiahla spoločnosť zisk pred zdanením 45 mil. Sk, pričom však za uvedené obdobie plánovala spoločnosť tento zisk v objeme 87 mil. Sk. Tržby v minulom roku predstavovali 2,4 mld. Sk. V roku 1996 dosiahla spoločnosť čistý zisk 62,2 mil. Sk. Ku koncu roka 1997 boli najvýznamnejšími akcionármi Drôtovne Hlohovec Novam, a.s. (29,89%), Fortes, s.r.o. (20,24%), Intermark a Istrofin (14,22%), Slovcar, a.s. (6,53%), Portfolio Inv. Str.Trust 4,90 % a Istrobanka 4,85 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS