ČLÁNOK
Na spoločnú menu sa Veľká Británia zatiaľ nechystá
3. januára 2003

Dánsky premiér Anders Fogh Rasmussen v stredu oznámil, že Dánsko uskutoční referendum o zavedení spoločnej meny euro najskôr v roku 2004 alebo 2005. Rasmussenovo vyhlásenie vytvára tlak na britského premiéra Tonyho Blaira, keďže Británii hrozí možná izolácia zo strany Ekonomickej a menovej únie (EMÚ). Oznámenie Dánska, ktoré nasleduje po zámere Švédska vypísať referendum v roku 2003, tiež znamená, že Veľká Británia je jediným členským štátom, ktorý zatiaľ neurobil jasný krok k zavedeniu spoločnej meny.

Dánsky premiér vo svojom novoročnom prejave zdôraznil, že postavenie mimo EMÚ zníži autoritu a vplyv krajiny v Európe. To, že sme pre našu neúčasť v európskej kooperácii bez vplyvu v kľúčových oblastiach, poškodzuje dánske záujmy, povedal Rasmussen.

Švédsko plánuje referendum o zavedení eura v septembri tohto roku, čím stavia britského premiéra Tonyho Blaira do zložitej situácie, keďže väčšina Britov je stále proti členstvu v eurozóne. Blair v stredu vo svojom novoročnom prejave pripustil, že euro dilema je najdôležitejším rozhodnutím, pred ktorým stojí súčasná generácia Britov. „Nejestvuje žiadna ústavná prekážka vstupu a politický dôvod na prijatie eura je neprekonateľný,“ skonštatoval Blair. „Ale v konečnom dôsledku je to ekonomická únia a preto musia byť na vstup do nej ekonomické dôvody. Treba posúdiť, či bude euro dobré pre britské pracovné miesta a priemysel a pre životnú úroveň Britov,“ dodal.

Blair prisľúbil zverejniť výsledky piatich ekonomických testov na posúdenie výhodnosti zavedenia spoločnej meny do júna. V prípade, že dopadnú pozitívne, predloží návrh na vypísanie referenda.

Britská ministerka obchodu a priemyslu Patricia Hewittová vo štvrtok povedala, že vláda vylúči referendum o vstupe do eurozóny iba v prípade nesplnenia piatich ekonomických testov. „O tom, že referendum sa neuskutoční a že nebude odporučené pristúpenie k euru vláda rozhodne iba vtedy, ak nebude splnených päť ekonomických testov,“ uviedla ministerka pre britskú rozhlasovú stanicu BBC. Hewittová konštatovala, že z politického hľadiska je vstup do európskeho menového klubu jednoznačný, ale vláda musí vstup posúdiť z ekonomickej stránky.

Premiér Tony Blair sa zaviazal posúdiť ekonomickú stránku prístupu k euru do júna a umožniť verejnosti vyjadriť sa k otázke v ľudovom hlasovaní. „Politické argumenty pre vstup sú jednoznačné, ale hlavnou záležitosťou je, či členstvo bude dobré pre našu ekonomiku,“ uviedla Hewittová. Podľa slov ministerky britské členstvo v eurozóne alebo nepristúpenie k jednotnej európskej mene je „dosť dôležitým faktorom“, ktorý musia brať do úvahy spoločnosti pri rozhodovaní, či investovať v Británii alebo vložiť svoj kapitál inde.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS