ČLÁNOK
Na Slovensku vznikne kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií
16. septembra 2020

Na Slovensku vznikne kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií smerujúcich do Európskej únie (EÚ). Návrh na jeho zriadenie predložilo Ministerstvo hospodárstva SR a v stredu ho odobrila vláda. Vznik kontaktného miesta nám nariadili orgány Európskej únie. „Cieľom je ochrana členských štátov, ale aj EÚ ako celku pred priamymi zahraničnými investíciami, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok,“ uvádza sa v materiáli.

Má ísť najmä o investície z tretích krajín smerujúce do oblastí kritickej infraštruktúry (energetická infraštruktúra), kritických technológií (umelá inteligencia, robotika) a investície s možným vplyvom na dodávky kritických vstupov (energia, potravinová bezpečnosť), na prístup k citlivým informáciám vrátane osobných údajov alebo na schopnosť ich kontrolovať, či na slobodu a pluralitu médií. Kontaktné miesto bude zriadené priamo na ministerstve hospodárstva a malo by zamestnávať troch pracovníkov.

Priame zahraničné investície zohrávajú podľa rezortu zásadnú úlohu v rozvoji slovenského hospodárstva, pričom tak ako ostatné krajiny únie, aj Slovensko má otvorené investičné prostredie. Z dôvodu zachovania bezpečnosti alebo verejného poriadku však existuje možnosť prijať v tejto oblasti reštriktívne opatrenia. „Aktuálny vývoj a trendy v globálnom hospodárskom priestore na jednej strane a vzájomná otvorenosť ekonomík EÚ na strane druhej prispeli k tomu, že aj napriek pozitívnemu vplyvu prichádzajúcich priamych zahraničných investícií, bola identifikovaná nevyhnutnosť venovať im zvýšenú pozornosť a identifikovať ich potenciál a spôsobilosť negatívne ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok,“ argumentuje sa v materiáli.

Európska únia pritom nemá jednotný mechanizmus na preverovanie investícií a jednotlivé členské štáty pristupujú k ich preverovaniu rozdielne. Preto sa únia rozhodla vytvoriť základný rámec pre preverovanie priamych zahraničných investícií a jednotlivým členským štátom, ako aj Európskej komisii nariadila najneskôr do 11. októbra tohto roku zriadiť funkčné kontaktné miesta.

Základnou formou ich spolupráce bude zdieľanie informácií. Kontaktné miesto bude spolupracovať so slovenskými štátnymi orgánmi, ako aj s podnikateľmi a zahraničnými investormi. V úvodnej fáze nebude vykonávať samotné preverovanie priamych zahraničných investícií, ale poskytovať informácie pre ostatné členské štáty a Európsku komisiu, ak o ne požiadajú. „V prípade vzniku pochybností o vplyve priamej zahraničnej investície smerujúcej do iného členského štátu na bezpečnosť a verejný poriadok v SR, bude kontaktné miesto adresovať svoje otázky a pripomienky k danej investícii dotknutému členskému štátu,“ vysvetľuje materiál. V budúcnosti sa predpokladá rozšírenie kompetencií kontaktného miesta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS