ČLÁNOK
Na Slovensku vznikla nová telekomunikačná spoločnosť
15. novembra 2000

Spoločnosť Dial Telecom, a.s. (DT) Bratislava má záujem konkurovať v súčasnosti ešte monopolnému poskytovateľovi telekomunikačných hlasových služieb, spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. Spoločnosť DT, ktorá bola založená 1. septembra tohto roku, už v súčasnosti poskytuje korporátnym klientom služby prenosu hlasu cez IP (prenos hlasu cez internet) a prenajíma svoje dátové okruhy. V budúcnosti po strate monopolného postavenia ST by však chcela DT konkurovať telekomunikáciám aj v oblasti hlasových telefónnych služieb. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva David Bečvař.

Podľa slov generálneho riaditeľa DT spoločnosť v budúcnosti plánuje preinvestovať prostriedky v objeme 25 mil. Sk do rozvoja telekomunikačnej infraštruktúry. Súčasná výška základného imania spoločnosti je 60 mil. Sk. Majoritným akcionárom spoločnosti je Európska privatizačná a investičná spoločnosť, s.r.o. (EPIC).

EPIC so sídlom vo Viedni je investičný fond s podstatnými investíciami v susednej Českej republike. Zameriava sa na strednodobé kapitálové investície do podnikov s potenciálom rastu. Jeho sieť zahŕňa všetky dôležité krajiny strednej a východnej Európy. Okrem telekomunikačného tímu v Amsterdame a reprezentačnej kancelárie v Londýne svoje kancelárie má aj v Prahe a Bratislave.

Spoločnosť DT v súčasnosti stavia vlastnú optokáblovú sieť s dosahom na metropolitnú oblasť Bratislavy s prepojením do Prahy a nemeckého Frankfurtu. V budúcnosti však podľa D. Bečvařa nie je vylúčený prístup na sieť DT ani z iných regiónov Slovenska. Podľa slov D. Bečvařa spoločnosť DT nemá ambície poskytovať telekomunikačné služby individuálnym zákazníkom a svoje aktivity orientuje výlučne na korporátnych klientov.

Na slovenskom trhu môžu už viac ako dva roky podnikať ako alternatívni operátori spoločnosti využívajúce vlastnú telekomunikačnú infraštruktúru na poskytovanie telekomunikačných služieb okrem hlasovej služby, na ktorú majú ST monopolné právo do konca roku 2002. Medzi spoločnosti, ktoré by v budúcnosti mohli poskytovať telekomunikačné služby alebo ich už aj v súčasnosti poskytujú, patrí napríklad voľné združenie slovenských elektroenergetických podnikov Energotel (Slovenské elektrárne, a.s., Západoslovenské, Východoslovenské a Stredoslovenské energetické závody, š.p.), Infogas (skupina SPP) alebo Transpetrol, ktorý svoje služby poskytuje prostredníctvom stopercentnej dcérskej spoločnosti Transtel, a.s. Vlastnou telekomunikačnou infraštruktúrou disponujú aj Železnice SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS