ČLÁNOK
Na Slovensku sa objavili ďalšie Duckého zmenky
1. júna 2001

Na Slovensku sa objavili ďalšie Duckého zmenky. Uviedol to Žurnál Rádia Twist. Má ísť o 16 bianko zmeniek, ktoré nie sú vystavené na konkrétnu sumu, tá sa môže dodatočne doplniť a 17 zmeniek s presne stanovenou hodnotou v nemeckých markách. Hodnota zmeniek s pevnou sumou je podľa Rádia Twist takmer päť miliónov mariek.

Generálny riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Pavol Kinčeš informáciu Rádia Twist nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Zmenky, ktoré podpísal vtedajší šéf podniku Ján Ducký, mali byť vystavené v septembri 1998, teda krátko pred výmenou vedenia SPP po parlamentných voľbách. Na základe nich mala istá firma z regiónu Košíc poskytovať SPP rôzne služby. Košická firma sa mala plynárom údajne vyhrážať, že ak zmenky nezaplatia, hrozí spoločnosti konkurz a Duckého zmenky budú zahrnuté do majetku určeného na speňaženie. To by mohlo znamenať, že zmenky v hodnote niekoľko miliónov mariek by sa mohli dostať do rúk kohokoľvek, čo by predstavovalo pre SPP riziká aj z hľadiska privatizácie.

K naplneniu tohto negatívneho scenára nakoniec nedošlo. Rádiu Twist sa podarilo zistiť, že SPP získal 33 zmeniek späť, nie však zadarmo. Hoci nemusel zaplatiť v hotovosti, musel kúpiť pohľadávku voči inej firme, materskej spoločnosti spomínanej košickej firmy. SPP získal zmenky za zlomok ich skutočnej hodnoty, pričom išlo o mimosúdnu dohodu. Vedenie SPP na čele s Kinčešom pritom doteraz pri riešení problému Duckého zmeniek obhajovalo súdnu cestu. Mimosúdnu dohodu považovalo za istú formu legalizácie zmeniek, ktoré sú podľa SPP podvodné. Dozorná rada SPP, najmä jej predseda Ladislav Krajňák, naopak presadzovali mimosúdnu dohodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS