ČLÁNOK
Na Slovensku sa najviac zarába vo finančnom sektore
13. mája 2008

Na Slovensku sa najviac zarába vo finančnom sektore

Podľa prieskumu Merces.sk dosahujú priemerné mesačné platy v sektore finančných služieb na Slovensku 28 500 Sk, čo je o 70 % viac ako v sektore cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie, kde boli zaznamenané najnižšie priemerné mesačné platy vo výške 16 600 Sk
 
Priemerné mesačné platy v sektore finančných služieb na Slovensku dosahujú 28 500 Sk (891 eur), čo je o 70 % viac ako v sektore cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie, kde boli zaznamenané najnižšie priemerné mesačné platy vo výške 16 600 Sk (519 eur). Vyplýva to z kontinuálneho platového prieskumu Merces.sk, do ktorého prispelo svojimi údajmi o platoch doteraz viac ako 85 000 respondentov. Na základe údajov z platového prieskumu medzi ďalšie dobre platené sektory patria služby, výroba a rozvod elektriny, plynu, pary alebo vody, doprava, pošta a telekomunikácie, stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti a priemyselná výroba. Tieto sektory ponúkajú priemerné mesačné platy vyššie ako 23 000 Sk (719 eur), čo je podľa prieskumu priemerný mesačný plat na Slovensku. Medzi sektory s najnižšími priemernými platmi patrí školstvo, cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia, kde priemerné platy nedosahujú hranicu 17 000 Sk (531 eur).
„V sektoroch s najvyššími platmi pôsobí veľa zahraničných spoločností, ktoré patria medzi ziskové spoločnosti a preto sú schopné vyplácať vyššie platy ako je celoslovenský priemer. Taktiež prudký rozvoj daných sektorov a nedostatok špecialistov prispieva k tomu, že platy v týchto odvetviach rastú rýchlejšie,“ uviedol Dalibor Jakuš, riaditeľ spoločnosti Profesia, ktorá prevádzkuje daný platový prieskum. Ako ďalej uviedol poľnohospodárstvo a cestovný ruch sa vyznačujú tým, že zamestnávajú viac ľudí s nižším vzdelaním, čo sa podľa neho odráža aj na výške platov. „Títo ľudia však môžu zarábať reálne viac, keďže v gastronómii časť príjmu dostávajú vo forme prepitného, a v poľnohospodárstve v naturáliách,“ dodáva D. Jakuš. Platy v školstve pritom podľa neho patria dlhodobo medzi najnižšie v hospodárstve nakoľko sú zamestnanci ohodnocovaní na základe tabuľkových predpisov.
Prieskum platov Merces.sk poukázal aj na rozdiely v poskytovaní zamestnaneckých výhod podľa toho v akej oblasti spoločnosť pôsobí. Podľa výsledkov najviac benefitov poskytujú spoločnosti z oblasti leasingu, rozvodu plynu a informačných technológií. Naopak, najmenej zamestnaneckých výhod poskytujú spoločnosti z oblasti zdravotníctva, ubytovacích zariadení a školstva.
Tabuľka uvádza priemerné mesačné platy na Slovensku podľa jednotlivých sektorov. Uvedené údaje vychádzajú z kontinuálneho platového prieskumu Merces.sk, do ktorého prispelo svojimi údajmi o platoch doteraz viac ako 85 000 respondentov.
Sektor
Priemerný mesačný plat
Finančné služby
28 500 Sk (891 eur)
Služby (IT, poradenstvo, reklama, propagácia, PR a média)
28 100 Sk (878 eur)
Výroba, rozvod elektriny, plynu, pary alebo vody
28 100 Sk (878 eur)
Doprava, pošta, telekomunikácie
24 800 Sk (775 eur)
Stavebníctvo, architektúra, nehnuteľnosti
24 500 Sk (766 eur)
Priemyselná výroba
23 400 Sk (732 eur)
Priemerný mesačný plat na Slovensku
23 000 Sk (719 eur)
Zdravotníctvo, farmácia, veterinárne lekárstvo
22 300 Sk (697 eur)
Ťažba surovín, nerastov
22 200 Sk (694 eur)
Obchod
21 100 Sk (660 eur)
Iná oblasť
20 900 Sk (653 eur)
Úrady verejnej alebo štátnej správy
20 100 Sk (628 eur)
Právo, advokátske kancelárie
19 200 Sk (600 eur)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
18 300 Sk (572 eur)
Školstvo, vzdelávacie inštitúcie
16 900 Sk (528 eur)
Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
16 600 Sk (519 eur)
Zdroj: Merces.sk
 
 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS