ČLÁNOK
Na Slovensku prvý strešný fond
25. októbra 2000

Od polovice októbra pribudol do skupiny fondov Veritas SG predávaných na Slovensku aj strešný fond Veri-Select, ktorý umožní investovanie do tzv. „tematicky orientovaných“ produktov, ako napríklad investície do technológií, multimédií, telekomunikácií a biotechnológií. Novinárov o tom informoval konateľ spoločnosti Veritas SG Ralf Freiherr von Ziegesar.

„Veri-Select je fond fondov. Zameriava sa na relevantné témy a široko diverzifikuje riziko,“ povedal predstaviteľ spoločnosti Veritas. Nachádzajú sa v ňom okrem iných podiely investičných spoločností ako Morgan Stanley Dean Witter, Schroders, Invesco, DWS, Treadneedle, Fleming.

Na Slovensku sa v súčasnosti distribuujú štyri fondy spoločnosti Veritas SG, prostredníctvom spoločnosti ATS Brokers v spolupráci s Certus o.c.p. Ďalším predajným miestom je distribučná sieť Allfinanz Holding. Ako povedal Luboš Fuzák, konateľ spoločnosti ATS Brokers, k dnešnému dňu má Veritas SG na Slovensku viac ako 550 klientov, ktorí do jednotlivých fondov investovali 160 mil. Sk, z toho asi 60 mil. Sk predstavujú investície inštitucionálnych investorov a 100 mil. Sk investície fyzických osôb. Na Slovensku má spoločnosť 8-percentný podiel na trhu. Priemerné výnosy fondov dosahujú 17 až 23 % p.a. Od 16. októbra sú dva z fondov predávaných na Slovensku, Veri-Valeur a Veri-Tresor, kótované na luxemburskej burze.

Veritas SG začala svoju obchodnú činnosť v roku 1991 a v novembri 2000 vstúpila aj na slovenský trh. Patrí do skupiny Société Générale Asset Management (SGAM), ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou francúzskej banky Société Générale. K septembru 2000 dosiahol počet otvorených kapitálových účtov Veritas SG vo svete 232 tisíc. Objem majetku spravovaného na týchto účtoch predstavoval 3 mld. DEM, z toho 816 mil. DEM investovali inštitucionálni investori a 2,248 mld. DEM fyzické osoby. „Očakávame, že dynamický a stúpajúci vývoj bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ povedal Carsten Meier v marketingu spoločnosti Veritas SG.

Spoločnosť Veritas SG je podľa nemeckého právneho poriadku kapitálovou investičnou spoločnosťou. Jej spoločníkmi sú Société Générale Paríž a poisťovacia spoločnosť Berlin-Kolnische Versicherungen Kolín. SGAM spravuje majetok viac ako 300 mil. DEM, z toho dve tretiny sú investované do otvorených podielových fondov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS