ČLÁNOK
Na Slovensku nová správcovská spoločnosť Proficont
12. decembra 2000

V piatok 8. decembra sa medzi správcovské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu kolektívneho investovania zaradila nová spoločnosť Proficont, a.s., a stala sa tak šiestou domácou správcovskou spoločnosťou pôsobiacou na tomto trhu. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti.

Proficont vznikol transformáciou na správcovskú spoločnosť z investičnej spoločnosti Technoinvest. Spravuje tri otvorené podielové fondy Vkladový fond, Obligačný fond a Fond Slovakia. Tradičný uzavretý podielový fond, ktorého aktíva doteraz spoločnosť spravovala, by mal ukončiť svoje hospodárenie. Zámerom firmy v blízkej budúcnosti bude podľa generálnej riaditeľky Technoinvestu Gabriely Vozárovej naplnenie zákonom predpísanej výšky majetku fondov a jeho ďalšie zvyšovanie, ako aj dosahovanie primeraných výnosov. Takmer 95 % súčasných podielnikov spomínaných fondov predstavujú fyzické osoby. Proficont má základné imanie 50 mil. Sk a je súčasťou skupiny Horizont Slovakia.

Možnosť transformácie na správcovskú spoločnosť alebo ukončenie činnosti mali investičné spoločnosti podľa nového zákona o kolektívnom investovaní platného od nového roka do konca júna. Povoľovací proces v prípade tejto spoločnosti bol však predĺžený vzhľadom na určité nedostatky, ktoré Technoinvestu vytkol štátny povoľovací orgán. Tieto nedostatky spoločnosť odstránila už v októbri. Na povolenie pôsobiť ako správcovská spoločnosť stále čaká Agroinvest a CI Invest.

Na Slovensku doteraz pôsobilo päť domácich správcovských spoločností. Tri z nich, J&T Asset Management, Tatra Asset Management a Prvá penzijná využili možnosť transformácie na správcovskú spoločnosť, novovzniknutými správcovskými spoločnosťami sa stali VÚB Asset Management a Istro Asset Management. Zahraničnými správcovskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku sú Capital Invest, Veritas SG a Pioneer.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS