ČLÁNOK
Na Slovensku má prístup k internetu 18 % populácie
4. marca 2001

Hoci je rozvoj využívania a prístupu k internetu na Slovensku pomalší ako vo vyspelých krajinách, v druhej polovici minulého roka disponovalo možnosťou prístupu na internet zhruba 18 % obyvateľov SR. Oproti roku 1999 je to nárast takmer na dvojnásobok. Výraznejšiemu rozvoju nového média bráni predovšetkým nízka penetrácia internetu v domácnostiach dosahujúca len 2,4 %. Vyplýva to z prieskumu Slovak Internet Monitor, ktorý uskutočnila agentúra GfK Slovakia.

Prístup k internetu poskytujú na Slovensku predovšetkým verejné miesta, ako sú kaviarne a knižnice, ktoré využíva 7 % populácie. Na druhé miesto klesol prístup v práci s 6,2-percentnou úrovňou. Prístup k internetu denne využívajú 3 % a niekoľkokrát za týždeň 3,9 % obyvateľov. Niekoľkokrát mesačne browsuje internet 3,5 % populácie, veľmi zriedka 5,2 % a 1,5 % respondentov nevedelo presne odpovedať.

Najviac užívateľov používa internet ako alternatívnu formu vzdelávania a zábavy. Vysoké percento si už stabilne udržalo aj posielanie elektronickej pošty. Naopak výrazný pokles zaznamenal prieskum pri využívaní média na zisťovanie aktuálnych informácií o dianí v spoločnosti. Približne konštantná úroveň zostala vo využívaní internetu pri obchodnom styku a na zisťovanie predpovedi počasia. Naďalej veľmi nízke percento Slovákov využíva internet na nákup tovarov a služieb, ako aj na styk s finančnými inštitúciami.

Prognózy ďalšieho vývoja počtu užívateľov internetu na Slovensku sú rozdielne. Podľa januárového prieskumu GfK je jedno percento slovenskej populácie rozhodnuté zaobstarať si prístup k internetu v horizonte šiestich mesiacov a ďalšie štyri percentá túto možnosť zvažujú. Podľa doterajších výsledkov sa už ale aj na Slovensku stabilizovala prioritná skupina užívateľov, ktorá sa má vek medzi 18 až 45 rokmi, vysokoškolské vzdelanie, zväčša sú bonitní a aspoň do určitej miery sa vyznajú v technológiách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS