ČLÁNOK
Na Slovenskej burze cenných papierov sa zrealizoval prvý obchod s akciami RIF
16. januára 2002

Na parkete Slovenskej burzy cenných papierov, a.s. (SBCP) sa počas druhého obchodného dňa zrealizovali prvé obchody. Nového vlastníka získalo 735 akcií Reštitučného investičného fondu pri priemernej cene 740,74 Sk v rámci anonymného obchodovania. Celkový objem obchodov predstavuje 544,443 tis. Sk. Na priamo sa zatiaľ žiadny obchod neuskutočnil. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

Obchodovanie na novom burzovom trhu by malo byť intenzívne až v poslednom januárovom týždni, keď už bude väčšina zo sedemnástich členov novej burzy technicky napojená na obchodný systém burzy. Tento týždeň obchodníci s cennými papiermi uskutočňujú najmä registrácie záujemcov o obchodovanie.

Pre obchodovanie na novej burze je zabezpečených 496 emisií od 467 emitentov. Na trhu kótovaných cenných papierov je stanovené prípustné cenové pásmo od indikatívnej ceny v rozpätí plus-mínus 10 % a na vedľajšom trhu pripúšťajú burzové pravidlá cenové rozpätie plus-mínus 30 %. Pri vyberaní emisií vyradili emisie podnikov v konkurze a v likvidácii a tiež emisie tých podnikov, ktorých údaje neboli v súlade s informáciami uvedenými v Obchodnom registri.

Na novej burze sa so štátnymi dlhopismi neobchoduje. Indexy burzy sa vytvoria až na základe vyhodnotenia skupiny cenných papierov po likvidnejšom obchodovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS