ČLÁNOK
Na rozvoj odvetvia chémie majú najväčší vplyv zahraniční investori
3. januára 2002

Vstup strategických zahraničných investorov do odvetvia, kde by zabezpečili predovšetkým finančné zdroje a prístup do globálnych odbytových sietí, je nevyhnutným krokom pri udržaní a posilnení konkurenčnej schopnosti na tuzemskom a zahraničnom trhu. Vzhľadom na zvyšovanie cien energií v Slovenskej republike (SR) a rast cien medziproduktov na svetových trhoch, je udržanie konkurenčnej schopnosti podmienené reštrukturalizáciou výroby s cieľom znižovania materiálovej nákladovosti produkcie. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom hospodárstva SR.

Chemický priemysel je podkapitalizované a úverovo zaťažené odvetvie, ktoré si vyžaduje reštrukturalizáciu, modernizáciu výrobných procesov, presmerovanie aktivít do malotonážnych výrob a chemických špecialít s vyššou pridanou hodnotou. Pomerne vysoký objem investícií si taktiež vyžiada oblasť životného prostredia. Rozhodujúce výrobné programy v chemickom a farmaceutickom priemysle budú znamenať v rokoch 2000 až 2004 výdavky finančných prostriedkov v rozsahu minimálne 25 až 28 mld. Sk.

Udržanie konkurenčnej schopnosti chemických a farmaceutických výrobkov na trhoch Európskej únie (EÚ) bude pre firmy tohto odvetvia finančne náročné. Okrem investičných potrieb totiž na zvýšenie konkurenčnej schopnosti vplývajú aj náklady z plnenia harmonizovanej legislatívy SR s EÚ a nárokmi na ochranu životného prostredia. Konkurenčná schopnosť slovenského chemického priemyslu je porovnateľná s krajinami Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), za úrovňou EÚ však zaostáva vo viacerých oblastiach.

V rafinérskom spracovaní ropy je ďalší rozvoj chemického priemyslu závislý na pohybe svetových cien ropy, ktoré sa premietnu do konkurenčnej schopnosti produkcie. Ďalší nárast cien ropy vyvolá vo svete vývoj v oblasti alternatívnych energetických zdrojov v doprave, ktorý si vyžiada zásadnú reštrukturalizáciu celého sektoru. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov oslabovanie kurzu koruny zvýši krátkodobú pozíciu slovenskej produkcie v oblasti cenovej konkurencie. Na druhej strane sa však zvýši nákladovosť výroby, vzhľadom na vysoký dovoz medziproduktov a nepriaznivo ovplyvní investičné aktivity. Tieto faktory ovplyvnia aj gumárenskú výrobu a spracovania plastov.

Kúpyschopnosť obyvateľstva je jedným z limitujúcich faktorov rastu výroby vo všetkých odvetviach chemického priemyslu. Na vnútroodvetvovej úrovni je nevyhnutné investovať nielen do modernizácie výrob, ale aj do zvýšenia efektivity obchodných operácií, t.j. do elektronického obchodu, zefektívnenia logistiky ako aj finančného manažmentu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS