ČLÁNOK
Na rozdiel od akciových, zaznamenali dlhopisové fondy pozitívne zhodnotenie, čo malo okamžite vplyv na zvýšený predaj
26. októbra 2001

Krízy, či už politické alebo ekonomické, vo všeobecnosti veľmi silne vplývajú na investorskú mienku o vývoji kapitálových trhov. Keďže teroristický útok, ktorý zažili USA svojím rozsahom prekročil všetko, čo v doterajšej histórii terorizmus napáchal, pričom bolo zasiahnuté samotné centrum svetového finančného diania, vôbec neprekvapuje fakt, že táto udalosť mala okamžite rozsiahle následky na kapitálové trhy na celom svete a teda aj na slovenský trh podielových fondov.

Reakciou na zatvorenie, resp. neotvorenie burzy cenných papierov v USA, bolo aj pozastavenie obchodovania v otvorených podielových fondov, ktoré pôsobia na akciových trhoch. V situácii, kedy portfólio manažér nemá možnosť nakupovať alebo predávať cenné papiere z podielového fondu, kedy nie je možné stanoviť cenu týchto cenných papierov a kedy sa nedá objektívne stanoviť kurz fondu, boli správcovské spoločnosti nútené pozastaviť vydávanie podielov a ich redemácie (spätné nákupy). Ako sa situácia na trhoch postupne stabilizovala, obnovovalo sa aj obchodovanie v jednotlivých fondoch.

Dalo sa očakávať, že prudký pokles akciových trhov, ktorý sme mohli sledovať okamžite po začatí obchodovania na trhoch, naštartuje masívnu vlnu redemácií v podielových fondoch. Očakávania sa, žiaľbohu, naplnili. Investori zareagovali a tak sme mali možnosť zaznamenať v 38. týždni prvýkrát v tomto roku zápornú hodnotu čistého predaja (predaj mínus redemácie). Priemerný týždenný čistý predaj v období pred 11.9. (49,7 mil. Sk) klesol po tomto dátume na 28,4 mil. Sk, čo predstavuje 43-percentný pokles. Priemerný objem týždenných redemácií vzrástol až o 130% (z 27,8 mil. Sk na 64 mil. Sk), čo zapríčinili hlavne značné úbytky v zmiešaných fondoch a peňažných. Paradoxne najmenší nárast objemu redemácií sme zaznamenali u akciových fondoch.

Prekvapujúca je hodnota priemerného týždenného predaja fondov, ktorá sa zvýšila po 11.9. na 92,4 mil. Sk, čo predstavuje 19-percentný nárast. Jednoznačne najúspešnejšie z tohto pohľadu boli dlhopisové fondy, ktorých priemerný týždenný predaj sa zvýšil o 109%.

Na rozdiel od akciových, zaznamenali dlhopisové fondy pozitívne zhodnotenie, čo malo okamžite vplyv na zvýšený predaj v tomto segmente. Potvrdzuje sa tým fakt, že minulá výkonnosť je stále jedným z najdôležitejších faktorov, ktorými riadia svoje investičné rozhodnutia slovenskí investori. Jeden renomovaný finančník kedysi vyhlásil s istou dávkou cynizmu, že nakupovať akcie treba práve vtedy, keď v „uliciach tečie krv“. Tieto slová stále znova a znova potvrdzuje história. Práve odvaha investovať v čase neistoty a zlých správ môže priniesť najtučnejší zárobok. Prevažná väčšina ľudí však na takéto rozhodnutia nemá dosť silné nervy a necháva sa strhnúť davom, aby predávali práve v období poklesu. Naopak najväčší príliv peňazí fondy zaznamenávajú v období, kedy ukážu zaujímavú minulú výkonnosť. Aj v posledných týždňoch sme sa mohli presvedčiť o tom, že akciové trhy sú schopné v priebehu niekoľkých týždňov vymazať značné straty, spôsobené panikou na trhoch. Opäť sa tak potvrdzuje pravidlo, aby investor zachovával svoju dlhodobú stratégiu nezmenenú a v panike nepredával.

Táto kríza mala pre slovenských investorov v podielových fondoch veľmi dôležitý edukatívny význam. Na vlastnej koži mohli zažiť, že potenciálna vyššia výnosnosť akciových fondov v sebe nesie aj vyššie investičné riziko. Práve chápanie vzťahu riziko verzus výnos, čiže objektívne ocenenie rizika, je v súčasnosti problémom bežného investora. Tiež sa mohli presvedčiť o tom, ako je dôležité nezabúdať na svoje dlhodobé investičné zámery, pretože ani hlboký prepad, ktorý sprevádza panika na trhoch, nemôže ovplyvniť vo väčšej miere jeho výnos v dlhodobom horizonte.

Standard & Poor’s potvrdzuje hodnotenie Tatra banky, a.s.
long-term counterparty credit and certificate of deposit ratings BB
short-term counterparty credit and certificate of deposit ratings B

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS