ČLÁNOK
Na RM-S sa previedol balík akcií zodpovedajúci podielu Stavardu
27. októbra 1999

Na RM-Systéme Slovakia sa v utorok uzavreli priame obchody s akciami VSŽ, a.s., Košice v objeme 466 933 500 Sk pri cene 250 Sk. Tento objem zodpovedá prevodu 1 867 734 akcií, čo je 11,39 % emisie spoločnosti.

Rovnaký podiel vo VSŽ má od tohto týždňa Stavard, a.s. V pondelok sa totiž na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) uskutočnil prevod 10,79 % akcií VSŽ Košice (1 769 098 kusov) zo Všeobecnej akciovej spoločnosti na Stavard, a.s., ktorého podiel vo VSŽ sa tak zvýšil na 11,39 %. Neoficiálne zdroje agentúre SITA potvrdili, že Stavard je spoločnosť blízka Rezešovej akcionárskej skupine. Na septembrovom mimoriadnom valnom zhromaždení VSŽ zastupoval Stavard Ľubomír Solár, ktorý za Rezešovcov pôsobil vo VSŽ ako člen predstavenstva a viceprezident spoločnosti pre riadenie.

Pondelkový prevod na BCPB bol súčasťou obchodov, ktoré sa s akciami VSŽ uzavreli ešte v novembri 1998. Ďalšie z prevodov nahlásených v novembri minulého roka sa zatiaľ neuskutočnili. Ako pre agentúru SITA povedal generálny tajomník BCPB Marián Sásik, v dvoch obchodoch nebol k dispozícii dostatočný počet akcií zodpovedajúci počtu, ktorý bol nahlásený v novembri 1998 a v prípade jedného obchodu má majiteľ nastavené obmedzenie predaja. Aktuálne sú už iba štyri z pôvodných piatich obchodov, pričom BCPB už na Stredisko cenných papierov SR nedá príkaz na prevod predmetných akcií.

BCPB uvoľnila v pondelok časť emisie VSŽ Košice, ktorá sa týka priamych obchodov z 26. novembra 1998. Burzová komora BCPB na svojom zasadnutí 22. októbra 1999 zrušila rozhodnutie predsedu burzovej komory z 1. decembra 1998, ktorým pozastavil burzové obchody č. 70024, 70025, 70026, 70027, 70028 (z 26. novembra 1998) a zároveň nariadil zablokovať tú časť emisie spoločnosti VSŽ, ktorá sa týkala predmetných obchodov. V spomínaných piatich obchodoch sa v novembri minulého roka zobchodovalo spolu 4 888 201 kusov akcií VSŽ v celkovom objeme 1,6 mld. Sk, čo predstavuje 29,83 % emisie spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS