ČLÁNOK
Na raste úverov v SR sa podieľa hlavne obyvateľstvo
2. októbra 2003

Celkový objem úverov na Slovensku ku koncu 1. polroku tohto roku vzrástol v porovnaní s koncom vlaňajška o 10,4 miliardy Sk. Ovplyvnené to bolo hlavne nárastom korunových úverov obyvateľstva až o 7,3 miliardy Sk. Ide o veľmi významný nárast, pretože obyvateľstvo z celkového polročného objemu čerpaných úverov na úrovni 466 miliárd Sk pokrylo iba zhruba 6 %.

Nárast záujmu obyvateľstva o úverovanie svojich potrieb vyplýva zo správy o menovom vývoji za prvý polrok tohto roku, ktorú zverejnila NBS. Podnikateľská sféra z vyššie spomenutého takmer 466-miliardového rámca úverov vyčerpala 93,3 %. Jej korunové úvery ku koncu júna tohto roku sa však v porovnaní s koncom vlaňajška zvýšili len nepatrne o 0,7 miliardy Sk a výraznejšie o 4,5 miliardy Sk sa zvýšili len úvery podnikateľov v cudzej mene. Úvery štátnej správy podľa správy NBS poklesli o 2,9 miliardy Sk.

V odvetvovej štruktúre podnikateľských korunových úverov stúpli najvýraznejšie, až o 5,8 miliardy Sk, úvery ostatných odvetví, úvery v peňažníctve išli hore o 3,3 miliardy Sk a v odvetví dopravy, skladovania, pôšt a telekomunikácii bol zaznamenaný nárast o 2,1 miliardy Sk. Naopak, v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody objem úverov k záveru júna poklesol až o 4,2 miliardy Sk a v priemyselnej výrobe išli dolu o 1,9 miliardy Sk.

Z hľadiska splatnosti čerpaných zdrojov najvýraznejší 5,2-miliardový nárast bol zaznamenaný u dlhodobých korunových úverov, a to hlavne z titulu rozbehnutia hypotekárneho úverovania bytových potrieb obyvateľstva. Krátkodobé korunové úvery vzrástli o 2,9 miliardy Sk, na čom sa zasa podieľal hlavne nárast prevádzkových úverov firiem. Naopak, strednodobé korunové úvery naopak poklesli o 2,2 miliardy Sk. Sprevádzané to bolo 2,8-miliardovým nárastom strednodobých úverov v cudzích menách a tak podľa NBS mohlo ísť o premietnutie očakávaného posilňovania domácej meny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS