ČLÁNOK
Na raste tržieb sa podieľa aj rozmach splátkového predaja
8. februára 2001

Napriek negatívnemu vývoju hrubých reálnych miezd dosiahli maloobchodné tržby v maloobchode v uplynulom decembri najvyšší rast v roku 2000. Podľa analytika Slávie Capital Pavla Ondrisku sa na náraste pravdepodobne odrazila stále väčšia popularita rôznych foriem financovania prostredníctvom splátkového predaja. „Avšak pomerne silnú úlohu pravdepodobne zohrával aj zdroj príjmov z neregistrovanej práce a aj z nelegálnej činnosti obyvateľstva,“ dodal analytik.

Aj v prvých mesiacoch tohto roka je podľa neho možné očakávať nárasty maloobchodných tržieb, čo signalizuje aj narastajúci indikátor dôvery v maloobchode. Podobný názor má aj analytik Slovenskej sporiteľne Martin Barto, podľa ktorého rast maloobchodného obratu svedčí o oživení domáceho dopytu, ktorý v roku 1999 a v prvom polroku minulého roka výrazne utlmili reštriktívne „ekonomické balíčky“.

Decembrový medziročný rast tržieb v maloobchode dosiahol 10,1-percentnú úroveň a zachoval si svoju rastúcu dynamiku. Ako upozornil makroanalytik Tatra banky Róbert Prega, rast tržieb už šiesty mesiac po sebe dosiahol najvyššiu mesačnú mieru rastu za uplynulý rok. Popri stabilne vysokej miere rastu tržieb v maloobchodných podnikoch sa pod akceleráciu rastu celkových tržieb v maloobchode podpísal aj obnovený rast predaja motorových vozidiel a postupné zmierňovanie poklesu tržieb za predaj pohonných látok. Pokračovanie rastu dynamiky tržieb v maloobchode signalizoval aj rekordný deficit obchodnej bilancie za december. „Vývoj je v súlade s našimi očakávaniami ohľadom oživenia domáceho dopytu,“ uzavrel R. Prega.

Maloobchodné tržby sa v minulom roku v porovnaní s rokom 1999 zvýšili v stálych cenách o 2,3 % na 481,1 mld. Sk. V decembri sa pritom tržby v maloobchode zvýšili medziročne o 10,1 % na 46,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS