ČLÁNOK
Na programe MVZ Nafty Gbely zmeny v dozornej rade
3. decembra 1999

Na základe požiadavky Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., (SPP), jedného z významných akcionárov Nafty, a.s., Gbely, zvolalo predstavenstvo tejto spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ). Zhromaždenie akcionárov sa uskutoční 2. decembra v Gbeloch. Hlavnými bodmi programu bude zmena stanov akciovej spoločnosti a odvolanie a voľba členov dozornej rady.
Vedenie SPP 4. novembra oznámilo, že iniciovalo zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Nafta Gbely. Na tomto zhromaždení by mali byť podľa vyjadrenia plynárov „legálnymi a profesionálne vedenými postupmi zrekonštruované orgány tejto spoločnosti tak, aby v nej boli úmerne zastúpené všetky zainteresované subjekty, vrátane SPP a veriteľov“.
Prítomní akcionári na predchádzajúcom MVZ Nafty Gbely 28. októbra odsúhlasili zmeny v dozornej rade spoločnosti, na základe ktorých sa na návrh Fondu národného majetku SR (FNM) jej členmi stali Jozef Mihálik, Tibor Marcinka, Ľubomír Polák a Jarmila Repassyová. Jej staronový člen, bývalý prezident FNM Ľudovít Kaník po voľbe uviedol, že členmi sa stali zástupcovia politických strán a nebola splnená požiadavka veriteľov, aby mali v dozornej rade svojho zástupcu. Členom zostal tiež bývalý viceprezident FNM Ladislav Sklenár. Týždeň pred októbrovým MVZ boli do predstavenstva Nafty zvolení zástupcovia SPP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS