ČLÁNOK
Na programe ďalšieho MVZ VSŽ Holding zmena v orgánoch
15. februára 1999

V piatok 19. februára sa uskutoční ďalšie mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) VSŽ Holding, a.s., Košice, ktoré má na programe zmenu stanov spoločnosti a zmenu v jej orgánoch. Predstavenstvo zvolalo MVZ na podnet akciovej spoločnosti Hutník, ktorá vlastní viac ako 10 % akcií VSŽ.

Posledné MVZ holdingu, ktoré sa konalo 11. decembra minulého roka, výrazne zmenilo obsadenie vrcholových orgánov podniku. Novým prezidentom sa stal Gabriel Eichler, ktorý od začiatku deklaroval snahu o reštrukturalizáciu spoločnosti spojenú s jednoznačným zameraním sa na oblasť hutníctva, pričom nevylučoval ani účasť zahraničného strategického investora. V dozornej rade VSŽ Holding sa nachádza aj zástupca Fondu národného majetku Peter Huňor. Decembrové MVZ schválilo aj zmenu stanov sledujúcu predovšetkým posilnenie kompetencií prezidenta spoločnosti.

Od minuloročného MVZ sa zmenila štruktúra akcionárov VSŽ Holding, keď si Slovenská sporiteľňa (SLSP) v januári uplatnila záložné právo na akcie VSŽ. Prostredníctvom priameho obchodu sa 12. januára previedlo z účtu Eurotrade, a.s., Košice na účet SLSP 10,06 % základného imania spoločnosti. Podiel SLSP vo VSŽ Holding sa touto transakciou zvýšil na 13,48 %.

Prezident VSŽ Holding očakáva za rok 1998 stratu 5 mld. Sk pri koncoročnej zadlženosti voči bankám v objeme 500 mil. USD. Uvedený predpoklad znamená medziročný prepad hospodárskeho výsledku viac ako o 5,5 mld. Sk. Najväčším problémom firmy je jej nedostatočná likvidita. Záväzky VSŽ po lehote splatnosti predstavovali v závere roka 4,7 mld. Sk a ich objem k dnešnému dňu klesol o 0,7 mld. Sk. Horšia situácia je v pohľadávkach VSŽ po lehote splatnosti, ktoré dosahujú takmer 8 mld. Sk a oproti koncu roka sa znížili približne o 0,5 mld. Sk. Tržby v hotovosti za január 1999 dosiahli 1,4 mld. Sk. Ku koncu minulého mesiaca mali VSŽ na účtoch 0,5 mld. Sk, pričom cash-flow plán na február predpokladá príjmy 1,9 mld. Sk a výdavky 3,9 mld. Sk. G. Eichler označil za najvýznamnejších potenciálnych strategických zahraničných investorov americký U.S. Steel a indický ISPAT International.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS