ČLÁNOK
Na priblíženie k EÚ potrebujeme 7 až 10 rokov
30. apríla 1999

Priemer Európskej únie (EÚ) sa pohybuje okolo 78 %, zatiaľ čo zhruba 21 % financií v sektore predstavujú súkromné zdroje, čiže rôzne formy nepovinného poistenia. Aj preto pripravuje ministerstvo zdravotníctva zásady pre úplne nový zákon o liečebnom poriadku, ktorý by zhrnul financovanie nielen cez zákonné, ale aj cez doplnkové, zmluvné poistenie a pripoistenie. Nový zákon by už mal byť kompatibilný s legislatívou EÚ. Podľa generálneho riaditeľa sekcie zdravotného poistenia MZ Eduarda Kováča by mali byť zásady nového zákona pripravené v druhom polroku. Odhaduje však, že na priblíženie financovanie zdravotníctva k štruktúre EÚ bude potrebných 7 – 10 rokov.

Podiel výdavkov na zdravotníctvo na hrubom domácom produkte (HDP) v EÚ je priemerne 8,9 %. V krajinách východnej a strednej Európy je to priemerne 6,5 %, na Slovensku sa podiel pohybuje okolo 6 % HDP. V absolútnom porovnaní sú však výdavky na obyvateľa v krajinách EÚ viac ako 10 -krát vyššie, čo podľa E. Kováča poukazuje na nepripravenosť systému zdravotného poistenia na vstup do EÚ.

Doterajšie systémové transformačné kroky ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zasiahli 86 – 87 % finančných tokov v rezorte. Ako informoval E. Kováč, v stredu podpísali predstavitelia rezortu financií nové cenové opatrenie, ktoré zásadným spôsobom mení financovanie nemocničnej starostlivosti. Nový transparentný systém spolu s limitovaným objemom prostriedkov by mal nútiť nemocnice, aby obmedzovali neefektívne činnosti a objednávali si výkony v zariadeniach, ktoré ich dokážu poskytnúť lacnejšie.

Záujem zdravotníckej verejnosti o problematiku dokladá i účasť 350 zástupcov na štvrtkovom 3. ročníku sympózia Labmed ´99, ktorý sa zaoberal práve transformáciou zdravotníctva. Vlani sa pritom na sympóziu zúčastnilo len 80 delegátov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS