ČLÁNOK
Na prehodnotení výšky veľkoobchodnej prirážky k cenám liekov (v súčasnosti je to 13%) a prijatí regresívneho vymedzenia obchodnej prirážky lekární sa na dnešnom stretnutí na pôde Ministerstva financií SR dohodli zástupcovia rezortu zdravotníctva.
28. augusta 1997

“ Predpokladáme tiež dohodnutie limitov v oblasti liekovej starostlivosti, predovšetkým v ambulantnej starostlivosti, na úrovni roka 1996. Tiež pristúpime k limitácii materiálu a špeciálneho materiálu v zdravotnej starostlivosti. V oblasti zdravotníckych výkonov pristúpime k limitácii na úrovni jednej dvanástiny roka 1996 s 3-percentným navýšením,“ povedal po stretnutí predstaviteľov Ministerstva financií SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie nemocníc, zdravotných poisťovní, Slovenskej lekárskej a lekárníckej komory, Asociácie distributérov liečív, Asociácie súkromných lekárov a predstaviteľov malých nemocníc podpredseda vlády a minister financií Sergej Kozlík. Podľa ministra zdravotníctva Ľubomíra Javorského na dnešnom stretnutí strany len „doladili“ kompromisné riešenia, na ktorých sa dohodli pred mesiacom. „Mohli sme tak urobiť len teraz, keď máme k dispozícii výsledky hospodárenia a finančné ukazovateľe za prvý polrok tohto roka,“ povedal Ľ. Javorský. Ako uviedol, optimálny balík peňazí do zdravotníctva vniesol až rok 1996 a v roku 1997 by sa malo z týchto peňazí vychádzať. Prezident Asociácie nemocníc Marián Benčat opakovane upozornil na existujúcu disproporciu medzi disponibilnými zdrojmi zdravotných poisťovní a cenami nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa jeho slov východiskom pre limitácie by mal byť rok 1992 a nie 1996. Podľa predsedu Združenia zdravotných poisťovní SR Eduarda Kováča nimi navrhované a ministerstvom len čiastočne akceptované regulačné opatrenia sú potrebné. “ Zdravotné poisťovne urobia všetko, aby sa tieto opatrenia realizovali. Budeme sa snažiť hladať možné riešenia situácie aj v rámci zmluvných vzťahov poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ dodal. S. Kozlík poukázal v tejto súvislosti na potrebu kompromisu. „Nemocnice musia nájsť cestu znižovania nákladov zdravotných výkonov a poisťovne musia zvýšiť disponibilné zdroje,“ poznamenal podpredseda vlády. Zdravotníctvo definoval S. Kozlík ako dynamicky sa vyvíjajúci sektor tak po príjmovej, ako po výdavkovej stránke. Zatial čo v roku 1994 predstavovali výdavky zdravotníctva 19,3 mld. Sk, v roku 1995 to bolo 26,7 mld. Sk. Výdavka v roku 1996 predstavovali 36,2 mld. Sk, pričom za prvý polrok t.r. táto suma je 19,1 mld.Sk. V minulom roku dosiahol deficit tohto sektora 2 mld. Sk. Za tento polrok predstavuje deficit 1,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS