ČLÁNOK
Na požiadavke lacnejšieho internetu cez ADSL trváme!
9. septembra 2003

Slovenské telekomunikácie (ST) formou tlačovej správy reagovali na stanovisko občianskeho združenia Internet pre všetkých (IPV) k zavedeniu ADSL na Slovensku. Stanovisko obsahovalo množstvo argumentov, na základe ktorých združenie IPV požadovalo výrazné zníženie cien služieb ST DSL, konkrétne o 50%, za cieľom sprístupnenia technológie ADSL do domácností. Reakcia ST vôbec nevyvrátila predpoklad, že by sa po znížení cien služieb ADSL nezvýšil ich predaj. IPV aj preto naďalej dôrazne trvá na požiadavke zníženia cien vysokorýchlostného internetu do domácností.

ST informujú, že IPV nepozná ekonomické pravidlá fungovania biznisu. „Na základe pravidla o ponuke a dopyte platí, že ak sa zníži cena istého produktu, zvýši sa po ňom aj dopyt. Toto pravidlo je známe každému priemernému študentovi ekonómie, preto ma prekvapuje, že to nie je zrejmé predstaviteľom ST, “ reaguje Peter Polakovič, prezident IPV.

Podľa posledného prieskumu brzdí rozšírenie vysokorýchlostného internetu v domácnostiach najmä jeho cena. Počet ADSL zákazníkov v domácnostiach pritom tvorí len z okolo 10%.

V porovnaní s okolitými štátmi je ponuka ST cenovo niekoľkonásobne vyššia. „Je logické, že keď hovoríme o potrebe zníženia cien, chceme dosiahnuť väčší predaj služieb ADSL v sektore domácich zákazníkov. Tak budú mať ST väčšie tržby a skôr sa na Slovensku s touto službou presadia. Nevieme čo je na tom pre ST nepochopiteľné,“dodáva P.Polakovič.

Zaujímavým argumentom ST je, že ak vo vyspelejších krajinách sú nízke ceny, neznamená to, že kvalita služby je dostačujúca. Keď sa ale v predošlých mesiacoch IPV zaujímalo o aké krajiny sa jedná a či to znamená že vo vyspelých krajinách poskytujú nekvalitné ADSL pripojenie, nedostali sme žiadnu korektnú odpoveď. Tento argument je teda iba slovnou hračkou.

V tlačovej správe ST píšu, že celá technológia pre aDSL sa dováža zo zahraničia a je nakupovaná za svetové ceny. To má znamenať, že veľkú časť cien predstavujú odpisy. Je zaujímavé, že napríklad v Poľsku pritom pri zavádzaní ADSL ponúkli pre domácnosti cenu okolo 1800 Sk mesačne za dátovo a časovo neobmedzené pripojenie do internetu. Na Slovensku by ste za túto službu zaplatili násobky sumy platnej v Poľsku, ide teda o obrovský rozdiel. Je pritom vysoko pravdepodobné, že ak v ST prebehol dôsledný proces výberu dodávateľa ADSL technológií, tak ST nakupovali za podobné ceny, ako poskytovateľ služieb ADSL v Poľsku. Pri porovnaní cien krajín strednej a východnej Európy prídeme k tomu istému (viď Príloha v závere tejto správy).

ST ďalej informovali, že o služby na báze aDSL je veľký záujem. Zabúdajú ale napríklad spomenúť, že až 500 zákazníkov z aktuálne okolo tisícky ADSL zákazníkov pochádza z akciovej ponuky providera Slovanet, ktorý na týchto zákazníkov každý mesiac prerába. Spomínaný provider sa rozhodol svojim ADSL zákazníkov ponúknuť promočnú akciu obsahujúcu neobmedzený prenos dát za cenu bežnú napríklad v Poľsku, ST následne prenášané dáta spoplatnili. Keby nebolo týchto zákazníkov, mohlo byť aktuálne o polovicu ADSL zákazníkov menej. Čo by ST vyhlasovali v tomto prípade?

Aj napriek výroku, že „Pohľad na služby aDSL len zo strany ceny a nie aj kvality považujú Slovenské telekomunikácie, a.s., za neobjektívny“ to boli práve ST, ktoré poskytli Telekomunikačnému úradu SR porovnanie ADSL v krajinách Vyšegrádskej štvorky z hlavného pohľadu cien. V porovnaní sa pritom asi zámerne vynechali cenovo výhodné ADSL programy v Poľsku a Maďarsku, ktoré odobrovali vysoké ceny ADSL na Slovensku.

ADSL stavajú ST do role nadštandartu. V okolitých krajinách ale ADSL nie je žiadnou novinkou, ale technológiou prístupnou pre bežných spotrebiteľov. Konštatovanie zástupcu ST, že ST nie sú charitatívnou organizáciou, už po prečítaní predošlých riadkov naozaj netreba komentovať. Veď skutočnou perlou je aj propagácia internetových služieb konkurenčného operátora v tlačovej správe ST.

Ceny ADSL v krajinách strednej a východnej Európy.

V stanovisku IPV sa pre ukážku cenovej prístupnosti ADSL technológií nachádza aj jednoduché porovnanie cien ADSL v 6 krajinách strednej a východnej Európy. Ceny za ADSL sú jednoznačne výhodnejšie v nasledujúcich krajinách:

– Poľsko, časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do domácnosti za 1890 Sk.

– Maďarsko, časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do domácnosti za 1700 Sk.

– Slovinsko, časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do domácnosti za 1439 Sk.

Rýchlosť ADSL v Poľsku je 512/128 kb/s, v Maďarsku 384/64 kb/s, na Slovinsku 1024/256 kb/s.

– Veľa peňazí za málo prenesených dát by vadilo aj používateľom v Chorvátsku. Za 1 GB objem prenesených dát zaplatia 1120 Sk mesačne pri rýchlosti 384/64 kb/s.

– Časovo neobmedzené pripojenie s neobmedzeným množstvom dát od 1390 Kč ale s problémami s agregáciou mali v Českej republike, v súčasnosti je obmedzenie 10GB, ďalších 10 GB ale stojí do 500 Sk. Väčšina používateľov si aj napriek možnosti zvolenia vyšších rýchlostí kúpili nižšiu rýchlosť, čo potvrdilo predpoklad že na trhu chýbalo časovo a dátovo neobmedzené pripojenie, ako sme písali, taká istá situácia je aj na Slovensku. Paradoxom oproti vetám v stanovisku ST je fakt, že za lacnejšie a rýchlejšie ADSL bojujú v ČR nielen spotrebitelia, ale aj minister informatiky, Český telekomunikačný úrad a provideri.

– Zložitejšiu tarifikáciu majú na Ukrajine, 1,5 MB v rámci Ukrajiny a 0,5 MB za 2100 Sk.

Občianske združenie Internet pre všetkých podporuje budovanie informačnej spoločnosti na Slovensku a jej hlavným cieľom je dosiahnutie lacnejšieho a rýchlejšieho internetu pre všetkých. Podnetom na vznik združenia bola internetová petícia a protest proti zdražovaniu cien internetu na www.bystro.sk, ku ktorej sa pripojilo vyše 12 500 občanov a 500 internetových serverov a stránok. Cielom protestu bolo vyjadriť potrebu rýchlejšieho a lacnejšieho internetu na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS