ČLÁNOK
Na pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti (MVZ) St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš pripravili akcionári pôdu pre emisiu dlhopisov.
28. januára 1997

„V prípade, že sa podarí celú emisiu umiestniť, dosiahne jej výška 200 mil. Sk,“ uviedol J. Sabol. Podľa jeho slov sa finančné prostiedky z tejto emisie využijú na investičnú činnosť. Ďalším bodom programu MVZ bola zmena stanov. „Stanovy sme zmenili v súvislosti so zmenou zákona č.289 z roku 1996, ktorý upravuje technické záležitosti výroby liehu,“ dodal. Na MVZ sa zúčastnilo 90% akcionáriov vlastniacich viac ako dve tretiny majetku spoločnosti. Najväčším akcionárom je SVJ, s.r.o., Bratislava. St. Nicolaus Liptovský Mikuláš dosiahol za prvý polrok tohto roka zisk pred zdanením 51,087 mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje nárast o 22, 669 mil. Sk. Základné imanie spoločnosti k 30. júnu 1997 bolo 463,508 mil. Sk. Prevádzkové výnosy dosiahli 467,382 mil. Sk pri nákladoch 405,636 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS