ČLÁNOK
Na podporu startupov by mal vzniknúť nový typ spoločností
7. júla 2015

Na Slovensku by mal vzniknúť nový typ obchodnej spoločnosti, a to Jednoduchá akciová spoločnosť (j.a.s.). Predpokladá to návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. „Predkladaný návrh zákona predstavuje aj jedno z opatrení, ktorých zavedenie bolo súčasťou Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike schválenej vládou SR uznesením 10. júna tohto roka,“ zdôvodnil rezort spravodlivosti.

Cieľom právnej úpravy je ponúknuť komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú podľa ministerstva investície do startupov, ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie cez banky. Navrhovaná jednoduchá akciová spoločnosť predstavuje hybridnú formu kapitálovej spoločnosti preberajúcu prvky spoločnosti s ručením obmedzeným aj akciovej spoločnosti. „Pôjde o novú formu obchodnej spoločnosti, na ktorú sa budú vzťahovať viaceré zákonné ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti, nepôjde však o podtyp akciovej spoločnosti,“ priblížilo ministerstvo.

Akcie spomínaného typu firmy budú môcť byť vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera. Vytvoriť by sa mal aj register akcionárov j.a.s., ktorý bude vedený centrálnym depozitárom cenných papierov a verejne prístupný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS