ČLÁNOK
Na podporu podnikania z rozpočtu v budúcom roku 50 mil. Sk
13. novembra 2000

Podľa predbežného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 je na podporu malého a stredného podnikania prostredníctvom programov realizovaných Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) vyčlenených 50 mil. Sk. Agentúra však bude požadovať ešte minimálne 15 mil. Sk, aby okrem piatich schválených programov mohla v budúcom roku realizovať aj ďalšie dva programy, program implementácie systémov riadenia kvality a program transferu technológií. Agentúra by zároveň rada získala aj prostriedky pre fond štartovacieho kapitálu, ktorý bol doposiaľ financovaný len z programov Phare. NARMSP bude musieť požiadať o možnosť čerpania prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte ešte na tento rok aj v roku 2001. Zatiaľ ich totiž nebolo možné čerpať vzhľadom na potrebu prepracovania jednotlivých podporných programov v súlade s platnou legislatívou. Od 1. januára 2000 začal platiť zákon o štátnej pomoci a prepracovanie a schválenie programov trvalo až do septembra. Podľa J. Majtána sa realizácia programov napriek blokovaniu prostriedkov začala a finančne ich budú pokrývať hneď po uvoľnení financií, k čomu by malo dôjsť v najbližšom období.

Na tento rok bolo na jednotlivé programy vyčlenených z rozpočtu 225 mil. Sk, z toho 200 mil. Sk na Podporný úverový program (PÚP). V rámci PÚP bolo v treťom štvrťroku 2000 poskytnutých 44 úverov v celkovom objeme 150,09 mil. Sk. Od začiatku roka bolo poskytla agentúra 144 úverov, čo predstavuje sumu 497,962 mil. Sk. Kumulatívne od začiatku programu v roku 1994 do konca septembra 2000 dosiahla suma 991 úverov celkovo 3,214 mld. Sk. Celkom splatených je 294 úverov. Medzi ďalšie programy patrí mikropôžičkový program, v rámci ktorého bolo od začiatku jeho realizácie poskytnutých 195 mikropôžičiek v celkovej hodnote 61,889 mil. Sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS