ČLÁNOK
Na podielové fondy vplýval povolebný optimizmus
14. februára 2003

Z hľadiska výnosov nastali v podielových fondoch oproti novembrovému hodnoteniu najväčšie rozdiely v peňažných a dlhopisových fondoch, ako aj vo všetkých fondoch denominovaných v cudzej mene. Vyplýva to zo štvrťročného hodnotenia otvorených podielových fondov Fund scoring k 31. januáru, na ktorom sa podieľa Slovenská ratingová agentúra (SRA) a ING Bank. „Dôvodom tohto vývoja je povolebný optimizmus, ktorý sa na finančných trhoch v druhom polroku 2002 prejavoval razantným poklesom úrokových sadzieb, ako aj posilňovaním slovenskej koruny,“ uviedli pre agentúru SITA predstavitelia oboch spoločností.

Pokles úrokov zvýšil cenu dlhopisov držaných v portfóliách fondov, čoho výsledkom boli výrazné výnosy presahujúce u najlepších dlhopisových fondov 20 % p.a. „Naopak, očakávané posilňovanie slovenskej meny naďalej znevýhodňuje eurové a dolárové fondy, ktorých výnosy vyjadrené v korunách oproti novembrovému hodnoteniu výrazne prepadli,“ doplnili predstavitelia oboch spoločností.

Medzi korunovými fondmi peňažného trhu si postavenie najlepšie hodnoteného fondu upevnil Sporo korunový peňažný. V troch zo štyroch hodnotení bol najlepší a ako víťaz skončil aj v celkovom hodnotení. Aj keď v budúcnosti u peňažných fondov už nemožno očakávať také zaujímavé výnosy ako v priebehu posledného polroka, investícia do tohto typu fondu sa podľa Fund scoringu ukazuje ako pomerne rozumná a u víťaza predstavovala anualizovaný výnos nad 9 %. Aj v tomto roku bude zrejme Národná banka Slovenska (NBS) mierne znižovať úroky.

Korunové dlhopisové fondy dosiahli v priemere najvyšší výnos spomedzi všetkých kategórií na úrovni okolo 20 % ročne. „Výsledok však ovplyvnil spomínaný povolebný prepad úrokových sadzieb a v budúcnosti sa s takým pozitívnym výsledkom nemôže asi počítať,“ skonštatovali. Ako dodali, dlhopisové fondy by však stále mohli byť zaujímavé najmä pre dlhodobejšie investície, aj keď je možné, že ich výnos by mohol eventuálne klesnúť pod korunové fondy peňažného trhu. Spomedzi jednotlivých fondov v celkovom hodnotení najlepšie obstál Tatra Asset Management – korunový dlhopisový.

Dlhopisové eurové fondy boli poznačené posilnením koruny, ktoré sa dá očakávať zrejme aj v budúcnosti, aj keď v menšej intenzite. Preto ich maximálny anualizovaný výnos nedosiahol ani 3 % a často bol výnos záporný. Päť hviezdičiek v celkovom hodnotení dosiahli dva fondy zo skupiny Capital Invest – korporátny výnosový a rastový.

Na kurzové riziko ešte viac doplatili dolárové dlhopisové fondy. Nadhodnotenosť dolára a viac ako desaťpercentná strata, ktorú voči euru zaznamenal dolár za posledné mesiace, stlačila výnosy hlboko do záporu. Ani jeden dolárový fond nevzrástol v hodnote v slovenských korunách.

„U všetkých skupín akciových fondov sme boli svedkami obrovského pádu, keď sa spojil vplyv posilnenia koruny so spľasnutím bubliny na akciových trhoch,“ zdôraznili predstavitelia oboch spoločností. Ako dodali, najhoršie dopadli americké a technologické fondy, u ktorých sa ročná strata blíži k 50 percentám. „Zdá sa, že na akciových trhoch stále prevláda skeptická nálada, a tak investovanie do tohto typu fondu zostáva naďalej pomerne rizikovým,“ uvádza sa v komentári k Fund scoringu.

Medzi zmiešanými fondmi a fondmi fondov v celkovom hodnotení najlepšie skončili fondy Prvej penzijnej, ktoré si suverénne počínali v kategóriách výnos, kolísanie výnosov aj trhový podiel, ale v ratingu naďalej výrazne zaostávajú. Rovnako veľmi dobre dopadol aj KBC – Master fund ČSOB – Konzervatívny so ziskom piatich hviezdičiek vo všetkých kategóriách okrem podielu.

Fund scoring spočíva v relatívnom hodnotení otvorených podielových fondov na základe informácií o ich minulom vývoji. Slovenské podielové fondy tak môžu pomocou Fund scoringu v rámci svojho hodnotenia získať maximálny počet piatich hviezdičiek. Pri hodnotení podielových fondov analytici berú do úvahy štyri základné kritériá, ktorými sú výnosovosť fondu, kolísanie výnosov, trhový podiel fondu, ako aj rating spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS