ČLÁNOK
Na Oxforde vznikol prvý Inštitút Internetu na svete
17. mája 2001

Oxfordský Inštitút Internetu (OII), ako sa tento pojekt volá, znamená úplne nový pístup k širokej problematike Internetu, keďže ten bude fungovať na akademickej pôde vrámci sociálnych vied. Už samotné umiestnenie napovedá, že inštitút sa bude zaoberať vzťahom spoločnosť – používanie Internetu v praxi, pričom okrem výskumu bude mať za úlohu robiť stategické odpoúčania v teto oblasti. Pre konkrétnosť môžeme uviesť niektoré z tém, ktorým sa má Inštitút Intenetu venovať:

– súkromie, bepečnosť a utajovanie dát vrámci Internetu
– uplatňovanie zákonov za hranicami krajín, e – demokracia
– e – Government a služby pre verejnosť
– dopad Internetu na vzdelávací proces ale aj jeho dosah na tvorivé umenie či zdravotnú starostlivosť.

Okrem stálych pracovníkov je OII miestom pre mnohých postgraduálnych študentov a absolventov robiacich výskum v tejto oblasti o to viac, že britský Oxford je partnerom amerických univerzít v Princetone, Yale a Stanforde. Vrámci medzinárodného vdelávania sa takto vytvára priestor pre online kurzy či semináre využívajúce bohaté univezitné postriedky.

Miesto vzniku prvého inštitútu skúmajúceho Internet v spoločnosti nie je náhodné. Oxford zastrešuje už viac zaujímavých projektov úzko súvisiacich s Internetom, a to hneď v rozličných oblastiach, napr. program Virtuálna spoločnosť či interdisciplinárny výskum v problematike inteletuálneho vlastníctva a informačných technológií, no začali sa aj práce na spojení Internetu so zdravotnou starostlivosťou. Bez väčšej nadsázky by sa dalo povedať, že zriadením OII sa trafil klinec po hlavičke a samotné fungovanie inštitútu môže byť pre budúcnosť informačnej spoločnosti veľmi podnetné.

Zdroje: http://www.admin.ox.ac.uk/po/010504.htm
http://dailynews.yahoo.com/h/nm/20010505/wr/britain_university_dc_3.html


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS