ČLÁNOK
Na nový systém IAS spociatku prejde zhruba 500 spolocností
11. apríla 2003

Po zavedení medzinárodných štandardov financného vykazovania (IFRS) v prvej fáze na nový úctovný systém povinne prejde približne 500 spolocností kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave. Ostatné spolocnosti na tento systém môžu prejst dobrovolne. „Celkové náklady na zmenu úctovného systému môžu dosiahnut až 100 mil. Sk,“ uviedol na štvrtkovej tlacovej besede prezident Slovenskej komory audítorov (SKAu) Ivan Bošela. Medzinárodné úctovné štandardy (IAS), resp. IFRS už na Slovensku používajú predovšetkým banky, poistovne, ci iné spolocnosti s úcastou zahranicného kapitálu, smernica Európskej únie (EÚ) však nadobudne úcinnost až v roku 2005.

Legislatívne predpoklady na postupnú zmenu úctovného systému v SR sú zákony o úctovníctve, audítoroch a zákon o burze cenných papierov, pricom transformáciu majú okrem ministerstva financií zabezpecovat aj SKAu a Ekonomická univerzita v Bratislave. Ako dodal I. Bošela, Národná riadiaca komisia pre reformu úctovníctva a audítorstva rokuje so Svetovou bankou o poskytnutí grantu na tento projekt. Na systém IAS v minulom roku povinne prešli napr. všetky spolocnosti v Chorvátsku, ktorým to zákon uložil bez akýchkolvek výnimiek. Takéto riešenie však SKAu nepovažuje za správne, na druhej strane však môže íst o kladný impulz pre burzy a tým pádom aj investorov.

Európsky parlament schválil plán Európskej komisie povinne zaviest výkazníctvo podla IAS v roku 2002. Podla smernice európske spolocnosti, ktoré sú registrované na burzách cenných papierov od roku 2005 prejdú na IFRS. Toto opatrenie má smerovat k stransparentneniu a zjednoteniu financného vykazovania. Spolocnosti vykazujúce podla amerického úctovného systému US GAAP alebo tie, ktoré majú kótované dlžné cenné papiere si môžu podla smernice predlžit termín povinného zavedenia IAS až do roku 2007. Zavedenie IAS predstavuje najväcšiu zmenu v európskom financnom výkazníctve za posledných 30 rokov a EÚ sa stane prvou oblastou na svete, v rámci ktorej bude platit jednotný systém úctovných štandardov.

V súcasnosti je vydaných 41 štandardov, pricom len 34 z nich je platných. Ostatné štandardy boli zrušené a nahradené inými. Existujúce štandardy sa priebežne menia a doplnajú o nové štandardy tak, aby pružne a rýchlo reagovali na problémy úctovníckej praxe a meniace sa prostredie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS