ČLÁNOK
Na novej burze sa zobchodovali prvé akcie na priamo
17. januára 2002

Na Slovenskej burze cenných papierov, a.s. (SBCP) sa počas tretieho obchodného dňa uskutočnili prvé prevody akcií v rámci priameho obchodovania. Celkový objem uskutočnených obchodov však poklesol oproti utorkovým 547,62 tis. Sk na necelých 298 tis. Sk, pričom na parkete SBCP sa akcie zobchodovali len za 45,8 tis. Sk.
Na parkete novej burzy sa aj v stredu prevádzali akcie Reštitučného investičného fondu. Majiteľa zmenilo 50 akcií fondu pri priemernej cene 740,92 Sk. Zobchodovalo sa aj 20 akcií Meriny po 93 Sk a tiež 25 akcií spoločnosti Závody SNP pri cene 200 Sk. Previedlo sa tiež desať akcií Slov Coupon pri cene 188 Sk.

Prostredníctvom priamych obchodov získalo nového majiteľa 770 akcií spoločnosti Inžinierske stavby pri cene 270 Sk. Zobchodovalo sa šesť akcií Mliekospolu pri cene 490 Sk a previedlo sa aj 106 akcií Železiarní podbrezová pri cene 390 Sk.
Obchodovanie na novom burzovom trhu by malo byť intenzívne až v poslednom januárovom týždni, keď už bude väčšina zo sedemnástich členov novej burzy technicky napojená na obchodný systém burzy. Tento týždeň obchodníci s cennými papiermi uskutočňujú najmä registrácie záujemcov o obchodovanie.
Pre obchodovanie na novej burze je zabezpečených 496 emisií od 467 emitentov. Na trhu kótovaných cenných papierov je stanovené prípustné cenové pásmo od indikatívnej ceny v rozpätí plus-mínus 10 % a na vedľajšom trhu pripúšťajú burzové pravidlá cenové rozpätie plus-mínus 30 %.
Na novej burze sa so štátnymi dlhopismi neobchoduje. Indexy burzy sa vytvoria až na základe vyhodnotenia skupiny cenných papierov po likvidnejšom obchodovaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS