ČLÁNOK
Na nízkej dividende má podiel pokles zisku
11. mája 1998

Čistá dividenda na akciu predstavuje 12,75 Sk a spoločnosť ich začne vyplácať 1. júla. Rozhodný deň pre výplatu dividend je 18. máj 1998. Informovala o tom Burza cenných papierov Bratislava. VSŽ Holding dosiahol za rok 1997 zisk po zdanení 595 mil. Sk. Oproti roku 1996, keď VSŽ dosiahli čistý zisk 1,348 mld. Sk, poklesol v minulom roku zisk spoločnosti o 753 mil. Sk, čo predstavuje zníženie čistého zisku o 55,86%. K hlavným príčinám poklesu hospodárskeho výsledku spoločnosti patril nižší cenový vývoj predaja za prvý polrok 1997, vývoj kurzu amerického dolára, čo sa negatívne prejavilo v obchodnej a finančnej oblasti, vyššie úrokové náklady a vyššie náklady na služby súvisiace so získavaním nových kapitálových aktivít. Základné imanie VSŽ Košice predstavovalo ku koncu roka 1997 hodnotu 16,45 mld. Sk, nominálna hodnota jednej akcie je 1000 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS