ČLÁNOK
Na nízkej dividende má podiel pokles zisku
11. mája 1998

Čistá dividenda na akciu predstavuje 12,75 Sk a spoločnosť ich začne vyplácať 1. júla. Rozhodný deň pre výplatu dividend je 18. máj 1998. Informovala o tom Burza cenných papierov Bratislava. VSŽ Holding dosiahol za rok 1997 zisk po zdanení 595 mil. Sk. Oproti roku 1996, keď VSŽ dosiahli čistý zisk 1,348 mld. Sk, poklesol v minulom roku zisk spoločnosti o 753 mil. Sk, čo predstavuje zníženie čistého zisku o 55,86%. K hlavným príčinám poklesu hospodárskeho výsledku spoločnosti patril nižší cenový vývoj predaja za prvý polrok 1997, vývoj kurzu amerického dolára, čo sa negatívne prejavilo v obchodnej a finančnej oblasti, vyššie úrokové náklady a vyššie náklady na služby súvisiace so získavaním nových kapitálových aktivít. Základné imanie VSŽ Košice predstavovalo ku koncu roka 1997 hodnotu 16,45 mld. Sk, nominálna hodnota jednej akcie je 1000 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS