ČLÁNOK
Na MVZ stratégia ďalšieho nakladania s kapitálovými investíciami
7. septembra 1999

Pre týždenník Oceľ Východu to uviedol predseda predstavenstva VSŽ Vladimír Repčák. V súvislosti s tým zdôraznil, že akcionári budú mať možnosť vyjadriť sa i k ďalšiemu osudu strojárskych aktivít spoločnosti vo VSŽ Unicorn Tornaľa.

VSŽ vlastnia aj 45-percentný podiel v belgicko-slovenskom spoločnom podniku LVD S2, a.s., Tornaľa. Predaj Unicornu a podielu v LVD S2 ešte nebol v predstavenstve VSŽ prerokovaný. Podľa V. Repčáka má vedenie VSŽ záujem na tom, aby LVD S2 ďalej fungoval ako doteraz a aby v prípade, že bude rozširovať výrobu, zostala zachovaná aj výroba v Unicorne. „Spoločnosť VSŽ Unicorn totiž preukázala životaschopnosť v tomto roku dvojmiliónovým ziskom, dobrými finančnými tokmi a zákazkovou náplňou, z ktorej je len 30 % určených pre LVD S2,“ myslí si V. Repčák. Podnik zároveň potrebuje viac kvalifikovaných pracovníkov.

V súvislosti s diverzifikovanými aktivitami VSŽ v rôznych oblastiach sa prezident železiarní Gabriel Eichler už viackrát vyjadril, že spoločnosť by sa mala koncentrovať predovšetkým na hlavný predmet činnosti, ktorým je oceliarstvo. Ako povedal minulý týždeň v pondelok, v rámci reštrukturalizácie by sa malo tridsať dcérskych spoločností skoncentrovať do jednej.

MVZ VSŽ Košice sa uskutoční na podnet vyše 10-percentného akcionára VSŽ – spoločnosti Hutník 22. septembra. Podľa návrhu Hutníka by na programe MVZ mali byť dva samostatné body, ktorými sú návrh na zmenu v orgánoch spoločnosti a návrh na zmenu stanov spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS