ČLÁNOK
Na modernizáciu železníc je potrebných celkovo 120 mld. Sk
23. apríla 2002

Predpokladaná výška potrebných investičných prostriedkov na modernizáciu vozňového parku a infraštruktúry Železničnej spoločnosti, a.s. (ŽS), je viac ako 120 mld. Sk. V rokoch 2000 až 2006 je objem modernizačných investícií 67,5 mld. Sk. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Michala Baloga však plánovaný cieľ nie je možné splniť bez investorov.

Zdrojmi financovania obnovy železničnej infraštruktúry sú okrem štátneho rozpočtu aj úvery so štátnou zárukou. Železnice budú v budúcnosti tiež čerpať prostriedky z vlastných zdrojov, komerčných úverov a programov Európskej únie, akými sú Phare a ISPA. Z fondu ISPA Balog predpokladá do roku 2006 na konkrétne projekty príspevky vo výške 1 až 2 mld. Sk, príspevky sú však podľa neho použiteľné iba za predpokladu finančnej spoluúčasti ŽS na projektoch.

Ako ďalej uviedol štátny tajomník MDPT, potreba dotácií na obnovu infraštruktúry zo štátneho rozpočtu predstavuje 4 mld. Sk ročne, pričom kapitálové výdavky rozpočtu sú v súčasnosti na úrovni 350 mil. Sk ročne. Zvyšok predstavujú úvery so štátnou zárukou. Zo štátnej dotácie Balog predpokladá na modernizáciu vozňového parku dotácie približne 550 mil. Sk ročne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS