ČLÁNOK
Na komárňanské lodenice vyhlásili konkurz
4. apríla 2001

Krajský súd v Bratislave vyhlásil konkurz na Slovenské lodenice, a.s. Komárno (SLK), teda na tzv. „staré lodenice“. Súd toto rozhodnutie zverejnil, napriek tomu sa k nemu SLK nemienia vyjadriť. Ako pre agentúru SITA uviedol vedúci odboru pre styk s verejnosťou Miroslav Bednár, lodenice s vyjadrením počkajú, kým im súd rozhodnutie nedoručí.

Návrh na vyhlásenie konkurzu podali traja veritelia spoločnosti. Jeden z veriteľov, Jozef Čechvala, podal návrh na vyhlásenie konkurzu 11. októbra minulého roka, pričom 7. decembra k nemu súd pripojil aj návrh spoločnosti OB a M-GR, a.s. z 23. októbra 2000. 2. januára tohto roku podali návrh na vyhlásenie konkurzu aj samotné SLK z dôvodu, že 60 dní neboli schopné splácať svoje záväzky a sú v predlžení. Súd vyzval všetkých veriteľov, aby do 60 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje nároky.

V SLK v súčasnosti pracuje už len 800 zamestnancov, všetci sú vo výpovednej lehote. Všetky objednávky SLK prebrali „nové lodenice“, teda SLK, a.s., Bratislava (SLKB). Novému podniku tiež vláda poskytla štátne garancie na úver vo výške takmer 30 mil. DEM. Do konca tohto roka má podľa riaditeľa SLKB Jozefa Žuchu podnik vyrobiť 5 lodí a tri ďalšie rozpracovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS