ČLÁNOK
Na kapitálovom trhu pretrváva nedostatočná likvidita
28. septembra 2004

Nedostatočná likvidita slovenského kapitálového trhu naďalej pretrváva. Vyplýva to zo Správy o pokračovaní reforiem na trhu produktov a kapitálových trhoch, ktorú vypracovalo Ministerstvo financií SR (MF). Pre uzatváranie obchodov a zabezpečovanie pozícií je k dispozícii podľa tzv. Cardiffskej správy len úzka škála investičných nástrojov, pretrváva vysoký počet nelikvidných emisií, malý počet nových emisií cenných papierov a malý počet pravidelne obchodovaných emisií cenných papierov.

Kolektívne investovanie je už niekoľko rokov najdynamickejšie sa rozvíjajúcim segmentom finančného trhu v SR. Ďalšou hybnou silou kapitálového trhu by mal byť podľa správy MF nový systém dôchodkových fondov, ktoré budú využívať aj rizikovejšie nástroje. „Na slovenských finančných trhoch je prvoradým cieľom efektívna regulácia a príprava trhu na dôchodkovú reformu, ktorá prinesie veľké množstvo úspor na európske kapitálové trhy,“ uvádza sa v materiáli. Skoršie zmeny očakáva slovenský kapitálový trh v súvislosti s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, ktorého priamym vlastníkom by sa mala stať Burza cenných papierov v Bratislave. Návrh zákona o dohľade nad finančným trhom, na základe ktorého má od roku 2006 vykonávať integrovaný dohľad nad finančným trhom centrálna banka, je v legislatívnom procese.

Trh rizikového kapitálu na Slovensku je podľa správy MF málo rozvinutý a realizuje sa prakticky len cez komerčné banky. Vláda v marci tohto roka dala príslušným ministerstvám za úlohu rozpracovať opatrenia Akčného plánu rizikového kapitálu Európskej únie na podmienky SR. Pri príprave akčného plánu rezorty preskúmajú možnosti zvýhodnenia poskytovateľov rizikového kapitálu. Ministerstvá tiež prehodnotia kapitálovú primeranosť bánk, zvážia možnosti nižšieho zdanenia výnosov plynúcich z poskytovaného rizikového kapitálu a možnosti financovania rizikového kapitálu z dôchodkových fondov jednotlivých kapitalizačných pilierov. Opatrenia akčného plánu by mali rozpracovať do 1. februára 2005.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS