ČLÁNOK
Na dôchodkovú reformu potrebujeme 150 mld. Sk
30. novembra 2001

Jednou z rozhodujúcich príčin vysokej a neklesajúcej nezamestnanosti je vysoké odvodové a daňové zaťaženie. Na štvrtkovej tlačovej besede to vyhlásil predseda Demokratickej strany (DS) Ľudovít Kaník.

„Vysoké odvody brzdia rast našej ekonomiky a súčasný dôchodkový systém je čím ďalej, tým viac deficitný a životná úroveň, ktorú dôchodcom zabezpečuje, je nedôstojná,“ zdôraznil Kaník. Docieliť reálne zníženie odvodov však podľa neho nie je možné bez reformy dôchodkového systému.

„Reforma navrhovaná DS umožní výrazne znížiť odvody z dnešných 28 %, ktoré sa odvádza na dôchodkové zabezpečenie (DZ). Z tejto sumy má Sociálna poisťovňa ročný príjem okolo 65 mld. Sk,“ vyhlásil Kaník. Ako ďalej uviedol, DS navrhuje okamžite znížiť odvody do Sociálnej poisťovne na DZ o 8 %. To by podľa neho ponechalo ročne asi 20 mld. Sk v produktívnej sfére a vytvorilo priestor na každoročné vytvorenie asi 20 tisíc nových pracovných miest. Okrem toho DS žiada zaviesť systém národného dôchodkového sporenia na osobné účty. „Ďalších 10 % by teda predstavovala povinná platba na osobný účet poistenca, čím by sa ročne zhromaždilo asi 23 mld. Sk,“ dodal Kaník. Ako dodal, v dobrovoľnom pilieri dôchodkového zabezpečenia sa môže ročne zhromaždiť približne rovnaká suma. „Tieto zdroje sa investujú do národnej ekonomiky, čo znamená ďalších 50 tisíc nových pracovných miest,“ vyhlásil.

Zvyšných 10 % by sa podľa Kaníka použilo na krytie výplat dnešných dôchodcov. „Tento odvod má však dočasný charakter a jeho výška sa bude postupne znižovať,“ dodal Kaník. Ako ďalej podotkol, znížením príjmu do Sociálnej poisťovne z 28 % na 10 % dôjde v prvej etape k výpadku 42 mld. Sk, ktoré treba vykryť z iných zdrojov. „Pre úspešnú reformu je potrebné vložiť do dôchodkového systému asi 150 mld. Sk z privatizácie. To je najrozumnejšie a zároveň aj najsociálnejšie riešenie,“ vyjadril sa Kaník.

Vládna predstava je, že na reformu sa použije len 50 mld. Sk získaných z predaja SPP. „Podľa návrhu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by to znamenalo, že len 30 % z platieb do dôchodkového poistenia by sa ukladalo na osobný účet a až 70 % by naďalej vchádzalo do súčasného spôsobu financovania. Takáto reforma by však nezabezpečila dostatok zdrojov pre slušný život občanom v dôchodkovom veku,“ uzavrel Kaník.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS