ČLÁNOK
Na dnešnom spoločnom rokovaní výbory NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci a pre rozpočet, financie a menu prijali návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 1998.
17. decembra 1997

Oba výbory tiež prijali upravený Poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998, ktorý predpokladá celkovú výšku tvorby a použitia fondov v sume 22,109 mld. Sk. Z toho by mal 20,712 mld. Sk predstavovať základný fond, z ktorého sa financuje zdravotnícka starostlivosť. Poslanci zdravotníckeho výboru schválili tiež návrh poslanca Tibora Šagáta (DÚ), v ktorom žiada vládu SR pripraviť jednotnú metodiku na vykazovanie hospodárenia zdravotných poisťovní. T. Šagát tento návrh odôvodnil tým, že doteraz Ministerstvo zdravotníctva SR ani Ministerstvo financií SR k takémuto kroku nepristúpili, a to napriek rovnakým výzvam výboru na predošlých rokovaniach. Výbory schválili aj návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na budúci rok, ktorá očakáva zdroje vo výške 77,964 mld. Sk. Z toho základný fond nemocenského poistenia by mal predstavovať 9,893 mld. Sk, základný fond dôchodkového zabezpečenia 55,013 mld. Sk a správny fond 2,331 mld. Sk. Rezervný fond by malo tvoriť 333 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS