ČLÁNOK
Na dividendy pôjde 20 % zisku Slovenských elektrární čiže takmer 151 mil. Sk
30. mája 2002

Zo zisku Slovenských elektrární, a.s. (SE) po zdanení určeného na rozdelenie vo výške 754,755 mil. Sk pôjde na dividendy 20 %, čo je 150,951 mil. Sk. Najväčší podiel vo výške 144,611 mil. Sk získa Fond národného majetku SR, pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je určených 5,042 mil. Sk a Reštitučný investičný fond dostane 1,298 tis. Sk. Rozhodlo o tom stredajšie valné zhromaždenie SE.

Viac ako polovica celkového zisku, teda 388,699 mil. Sk, bude smerovať do rezervného fondu. Do sociálneho fondu pôjde 75,476 mil. Sk. Zamestnanci získajú štvorpercentný podiel na zisku vo výške 30,19 mil. Sk, pričom najväčšia časť pripadne zamestnancom SE v objeme 27,619 mil. Sk. Zvyšok sa rozdelí medzi Tepláreň Košice (TEKO) a Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS). Tantiémy tvoria 1,5 % zisku, čiže 11,321 mil. Sk a nerozdelený zisk predstavuje 98,118 mil. Sk.

Akcionári SE rozhodli na stredajšom valnom zhromaždení aj o emisii dlhopisov so štátnou zárukou v celkovej výške 7,3 mld. Sk. Poskytnutie štátnej záruky na úver od Slovenskej sporiteľne a Tatra banky podlieha ešte schváleniu Úradom pre štátnu pomoc SR. Zvyšnú časť úverovej služby budú elektrárne financovať emisiou medzinárodných dlhopisov bez štátnej záruky na londýnskych trhoch, ktorej celková hodnota by mohla dosiahnuť až 200 mil. USD.

Valné zhromaždenie SE rozhodlo aj o odbere hnedého uhlia od Hornonitrianskych baní Prievidza. Podľa jeho rozhodnutia elektrárne odoberú 2,4 tis. kiloton hnedého uhlia, pričom v pôvodnej zmluve sa počítalo aj s prípadným rozmedzím objemu dodávok plus/mínus 14 % od stanoveného množstva. Valné zhromaždenie SE tiež schválilo predaj akcií, ktoré podnik vlastní v Priemyselnej banke, a.s., Košice a založenie novej obchodnej spoločnosti Energo-Rekrea, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS