ČLÁNOK
Na čele akciových fondov aj naďalej fondy TAM a J&T AM
12. septembra 2003

Najúspešnejšími otvorenými podielovými fondmi investujúcim do akcií boli aj v auguste podľa metodiky CRA Fond Scoringu spoločnosti CRA Rating Agency, a.s. (CRA) globálny akciový fond Renta od J&T Asset Managementu (J&T AM) a Americký akciový fond od Tatra Asset Managementu (TAM).

Hneď za nimi sa umiestnil fond VÚB Asset Managementu (VÚB AM) – Svetové akcie, ktorý si medzimesačne pohoršil o jednu hviezdičku a poklesol tak do trojhviezdičkového priemeru.

Ako agentúru SITA informoval analytik CRA Miroslav Kňažko, rovnako jednu hviezdičku stratil aj Európsky akciový fond od TAM, čo preňho znamenalo pokles na dve hviezdičky. Na konci skupiny zostávajú s dvoma hviezdičkami Globálny technologický fond od Istro Asset Managementu (IAM) a Európsky technologický fond spravovaný TAM, ktorý má jednu hviezdičku.

Čelo skupiny dlhopisových zostalo oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenené a dominujú mu fondy Korunový fond spravovaný VÚB AM aj Sporo – Korunový dlhopisový fond spravovaný Asset Managementom Slovenskej sporiteľne (AM SLSP) a Korunový dlhopisový fond spoločnosti TAM. So ziskom jednej hviezdičky uzatvárajú skupinu tri fondy TAM – Euro dlhopisový a Dolárový dlhopisový, ako aj Dolárový fond od VÚB AM.

V skupine zmiešaných fondov sa v auguste neudiala žiadna zmena. Fond Kredit od Prvej Penzijnej (PP) opustil v dôsledku transformácie na dlhopisový fond skupinu zmiešaných fondov. Tento fond však bude CRA hodnotiť ako dlhopisový až po ročnom pôsobení na trhu dlhopisových fondov. Na čele skupiny zmiešaných fondov zostávajú fondy Bonus a Eurofond od PP ako aj Korunový akciovo-dlhopisový spravovaný TAM. Na jej konci zase zostali Vyvážený fond od IAM, Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond spravovaný TAM a Zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podľa metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú päť hviezdičiek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšíriť hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahraničné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS