ČLÁNOK
Na budúci týždeň prvé kolo výmeny akcií Slovnaftu za dlhopisy
14. novembra 2000

Od 20. novembra by sa malo začať prvé kolo výmeny akcií spoločnosti Slovnaft z portfólia Fondu národného majetku za dlhopisy FNM. Celkovo je na výmenu určených 500 tis. kusov akcií, čo predstavuje 3,036-percentný podiel. Výmena by sa mala uskutočniť formou osobitnej aukcie, ktorú vyhlási riaditeľka RM-Systému. Prvé kolo potrvá do 1. decembra a akcie budú môcť získať len fyzické osoby vlastniace jeden dlhopis. Minimálna predajná cena jednej akcie pre prvé kolo bola určená na 1 299 Sk, čo je aj desatina ceny dlhopisu FNM pre tento rok, informoval prezident fondu Jozef Kojda.
V prípade potreby budú nasledovať ďalšie dve kolá, v ktorých už budú môcť akcie Slovnaftu získať aj právnické osoby. V druhom a treťom kole, ktorých termín je stanovený na 4. a 18. decembra, budú nadobúdatelia akcií limitovaní počtom dlhopisov do maximálnej výšky 1000 kusov. Cena akcií bude v týchto kolách podľa slov prezidenta FNM upravovaná podľa potreby, pričom fond je pripravený ju znížiť až na hodnotu súčasnej trhovej ceny. Tá v súčasnosti predstavuje približne 600 Sk za akciu. Cenu akcií v prvom kole podľa Kojdu určili s ohľadom na vstup MOL do Slovnaftu.
Zvyšných 7 % akcií Slovnaftu zo svojho portfólia predá FNM za hotovosť. Do úvahy prichádzajú dve alternatívy, a to predaj jednému investorovi alebo predaj prostredníctvom burzy cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS