ČLÁNOK
Na BCPB sa previedlo 73,86 % akcií ZSNP
2. novembra 2002

Prostredníctvom priamych obchodov sa vo štvrtok na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) previedli dva balíky akcií Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom. Akcie, ktoré reprezentujú 73,86 % základného imania spoločnosti, získala Žiarska hutnícka spoločnosť (ŽHS) z portfólia Fondu národného majetku SR (FNM). Prvý balík v celkovom počte 2 362 697 akcií sa previedol pri cene 100,56 Sk, v druhom balíku figurovalo 1 913 155 akcií s rovnakou trhovou cenou. Prvý prevod vo finančnom vyjadrení predstavoval zo základného imania spoločnosti podiel 40,81 %, druhý 33,05 %.

Zmluvu o predaji 73,86 % akcií ZSNP podpísali zástupcovia fondu so spoločnosťou ŽHS dňa 17. októbra. ŽHS by mala fondu za akcie do 1. novembra zaplatiť 430 mil. Sk. Kupujúci by sa mal v zmluve zaviazať, že v ZSNP v rokoch 2002 až 2006 preinvestuje sumu 941 mil. Sk. Ďalších 500 mil. Sk by mala ŽHS preinvestovať do životného prostredia do roku 2012. Do konca tohto roka musí ďalej nový majiteľ akcií zreštrukturalizovať úverové portfólio ZSNP vo výške 500 mil. Sk, pričom úverová zaťaženosť ZSNP predstavuje približne 2 mld. Sk. ŽHS by za FNM mala preberať aj ručiteľský záväzok na úver vo výške 80 mil. Sk.

Okrem ŽHS predložila ponuku do súťaže na kúpu akcií ZSNP aj spoločnosť Drôtovňa Kordy, ktorej 50-percentným akcionárom je Penta Group. Drôtovňa ju ale nakoniec stiahla s odôvodnením, že zotrvanie v súťaži by mohlo vážne ohroziť primárny cieľ, ktorým je hľadanie strategického partnera pre Drôtovňu Kordy.

ŽHS je zamestnanecká spoločnosť. Jej základné imanie predstavuje 2,5 mil. Sk. Základné imanie ZSNP dosahuje výšku 5,789 mld. Sk. Polročné hospodárenie uzavrel ZSNP so ziskom 135 mil. Sk pri celkových výnosoch 2,931 mld. Sk. Firma je producentom hliníka a sekundárnych výrobkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS