ČLÁNOK
Mzdy rastú najrýchlejšie v pošte a telekomunikáciách
11. októbra 2001

Priemerná nominálna mesačná mzda v auguste rástla v medziročnom porovnaní najrýchlejšie v pošte a telekomunikáciách, keď sa zvýšila o 20,3 %, nasledovala pošta s nárastom mzdy o 9,9 % a telekomunikácie s 31,1-percentným zvýšením. V priemysle sa mzda zvýšila o 8,8 %, vo veľkoobchode o 8,6 %, v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 8,1 %. Najnižší rast mzdy zaznamenala v auguste oblasť dopravy o 1,9 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 3,1 % a stavebníctvo s 3,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad SR.

Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien reálna mzda v auguste medziročne vzrástla v pošte a telekomunikáciách o 11,6 %, v priemysle o 0,9 %, vo veľkoobchode o 0,7 %, v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 0,3 %. Znížila sa v odvetviach stavebníctvo o 3,9 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 4,4 % a doprava o 5,5 %.

V priemere za osem mesiacov evidovala najvyššiu priemernú mesačnú mzda v auguste pošta a telekomunikácie na úrovni 15 234 Sk, v tom v pošta 10 397 Sk a telekomunikácie 21 349 Sk. V priemysle dosiahla mzda 12 872 Sk, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 12 388 Sk, doprave 12 356 Sk, vo veľkoobchode 11 163 Sk a v stavebníctve 10 680 Sk. Najnižšia mzda bola v maloobchode, hoteloch a reštauráciách 8 680 Sk.

Najvyšší relatívny medziročný prírastok priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol v pošte a telekomunikáciách na úrovni 14,8 %, vo veľkoobchode na úrovni 11 % a v priemysle o 10 %. V stavebníctve sa zvýšila o 5,5 %, v doprave o 4,9 %, v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 4,8 %. Najpomalšie rástla mzda v maloobchode, hoteloch a reštauráciách o 1,6 %.

Reálna priemerná mesačná mzda prevýšila minuloročnú úroveň v pošte a telekomunikáciách o 6,7 %, vo veľkoobchode o 3,2 % a v priemysle o 2,2 %. Nižšia ako pred rokom bola reálna mzda v odvetviach stavebníctvo o 2 %, doprava o 2,5 %, nehnuteľnosti, prenajímanie a ostatné verejné služby o 2,6 %, maloobchod, hotely a reštaurácie o 5,6 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS